Tswelopele Kohët e Namazit

ZA / Orange Free State / Tswelopele

Tswelopele Drejtimi i Kiblës

N E S W

Tswelopele Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 36.9°
Tswelopele, Orange Free State Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 36.9° Drejtimi i Vërtetë: 16.7°. Deklinimi Magnetik: 20.2°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Tswelopele

Etna Kohët e Namazit