Ngwathe Kohët e Namazit

ZA / Orange Free State / Ngwathe

Ngwathe Drejtimi i Kiblës

N E S W

Ngwathe Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 34.5°
Ngwathe, Orange Free State Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 34.5° Drejtimi i Vërtetë: 14.7°. Deklinimi Magnetik: 19.8°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Ngwathe