Ngqushwa Kohët e Namazit

ZA / Eastern Cape / Ngqushwa

Ngqushwa Drejtimi i Kiblës

N E S W

Ngqushwa Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 41.7°
Ngqushwa, Eastern Cape Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 41.7° Drejtimi i Vërtetë: 14.2°. Deklinimi Magnetik: 27.4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Ngqushwa

Komkulu Kohët e Namazit
Feni Kohët e Namazit
Kaulela Kohët e Namazit
Feni Kohët e Namazit
KwaFanana Kohët e Namazit
KwaMvemve Kohët e Namazit
Damdam Kohët e Namazit
Ngwekazi Kohët e Namazit
KuMapiko Kohët e Namazit
Magqazeni Kohët e Namazit