Cirkulane Kohët e Namazit

SI / Cirkulane / Cirkulane

Cirkulane Drejtimi i Kiblës

N E S W

Cirkulane Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 130.7°
Cirkulane, Cirkulane Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 130.7° Drejtimi i Vërtetë: 134.1°. Deklinimi Magnetik: -3.3°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Cirkulane, Obcina Cirkulane, Občina Cirkulane

Cirkulane Kohët e Namazit
Gorenjski Vrh Kohët e Namazit
Pestike Kohët e Namazit
Pristava Kohët e Namazit
Paradiž, (Paradiz) Kohët e Namazit
Brezovec Kohët e Namazit
Belski Vrh Kohët e Namazit
Gruškovec, (Gruskovec) Kohët e Namazit
Hrastovec Kohët e Namazit
Korenjak Kohët e Namazit
Medribnik Kohët e Namazit
Slatina Kohët e Namazit
Gradišča, (Gradisca) Kohët e Namazit
Pohorje Kohët e Namazit
Muretinci Kohët e Namazit
Veliki Vrh Kohët e Namazit
Dolane Kohët e Namazit
Stojnci Kohët e Namazit
Brezovec Kohët e Namazit
Meje Kohët e Namazit
Mali Okič, (Mali Okic) Kohët e Namazit
Pestike Kohët e Namazit
Repišče, (Repisce) Kohët e Namazit
Muretinci Kohët e Namazit
Belski Vrh Kohët e Namazit
Stojnci Kohët e Namazit
Dravci Kohët e Namazit
Veliki Vrh Kohët e Namazit
Dolane Kohët e Namazit
Gorenjski Vrh Kohët e Namazit
Gruškovec, (Gruskovec) Kohët e Namazit
Psičina, (Psicina) Kohët e Namazit
Korenjak Kohët e Namazit
Veliki Okič, (Veliki Okic) Kohët e Namazit
Psičina, (Psicina) Kohët e Namazit
Belavšek, (Belavsek) Kohët e Namazit
Hrastovec Kohët e Namazit
Veliki Vrh Kohët e Namazit
Spodnji Leskovec Kohët e Namazit
Cirkulane Kohët e Namazit
Dravci Kohët e Namazit
Soviče, (Sovice) Kohët e Namazit
Gradišča, (Gradisca) Kohët e Namazit
Skorišnjak, (Skorisnjak) Kohët e Namazit
Soviče, (Sovice) Kohët e Namazit
Dolane Kohët e Namazit
Belski Vrh Kohët e Namazit
Stojnci Kohët e Namazit
Zgornji Leskovec Kohët e Namazit
Dolane Kohët e Namazit
Muretinci Kohët e Namazit
Soviče, (Sovice) Kohët e Namazit
Hrastovec Kohët e Namazit
Meje Kohët e Namazit
Muretinci Kohët e Namazit