Cerkvenjak Kohët e Namazit

SI / Cerkvenjak / Cerkvenjak

Cerkvenjak Drejtimi i Kiblës

N E S W

Cerkvenjak Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 130.9°
Cerkvenjak, Cerkvenjak Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 130.9° Drejtimi i Vërtetë: 134.2°. Deklinimi Magnetik: -3.3°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Cerkvenjak, Obcina Cerkvenjak, Občina Cerkvenjak

Zgornje Verjane Kohët e Namazit
Stanetinci Kohët e Namazit
Cerkvenjak Kohët e Namazit
Kadrenci Kohët e Namazit
Vitomarci Kohët e Namazit
Čagona, (Cagona) Kohët e Namazit
Rjavci Kohët e Namazit
Novinci Kohët e Namazit
Cenkova Kohët e Namazit
Peščeni Vrh, (Pesceni Vrh) Kohët e Namazit
Andrenci Kohët e Namazit
Osek Kohët e Namazit
Brezje Kohët e Namazit
Brengova Kohët e Namazit
Kraljevci Kohët e Namazit
Kočki Vrh, (Kocki Vrh) Kohët e Namazit
Brengova Kohët e Namazit
Vanetina Kohët e Namazit
Globovnica Kohët e Namazit
Spodnja Senarska Kohët e Namazit
Vanetina Kohët e Namazit
Blaguško Jezero, (Blagusko Jezero) Kohët e Namazit
Drbetinci Kohët e Namazit
Spodnje Verjane Kohët e Namazit
Župetinci, (Zupetinci) Kohët e Namazit
Komarnica Kohët e Namazit
Župetinci, (Zupetinci) Kohët e Namazit
Slavšina, (Slavsina) Kohët e Namazit
Grabonoški Vrh, (Grabonoski Vrh) Kohët e Namazit
Stara Gora Kohët e Namazit
Sovjak Kohët e Namazit
Slovenske Gorice Kohët e Namazit
Cogetinci Kohët e Namazit
Smolinci Kohët e Namazit
Drbetinci Kohët e Namazit
Vitomarci Kohët e Namazit
Andrenci Kohët e Namazit
Smolinci Kohët e Namazit
Stara Gora Kohët e Namazit
Ločki Vrh, (Locki Vrh) Kohët e Namazit
Kutinci Kohët e Namazit
Drbetinci Kohët e Namazit
Grabonoš, (Grabonos) Kohët e Namazit
Slovenske Gorice Kohët e Namazit
Galušak, (Galusak) Kohët e Namazit
Ločki Vrh, (Locki Vrh) Kohët e Namazit
Spodnje Verjane Kohët e Namazit
Novinci Kohët e Namazit
Čagona, (Cagona) Kohët e Namazit
Stanetinci Kohët e Namazit
Spodnje Verjane Kohët e Namazit
Vitomarci Kohët e Namazit
Galušak, (Galusak) Kohët e Namazit
Cenkova Kohët e Namazit
Galušak, (Galusak) Kohët e Namazit
Čagona, (Cagona) Kohët e Namazit
Osek Kohët e Namazit
Kunova Kohët e Namazit
Globovnica Kohët e Namazit
Spodnja Senarska Kohët e Namazit
Osek Kohët e Namazit
Zgornje Verjane Kohët e Namazit
Cerkvenjak Kohët e Namazit
Stanetinci Kohët e Namazit
Slavšina, (Slavsina) Kohët e Namazit
Kočki Vrh, (Kocki Vrh) Kohët e Namazit
Rjavci Kohët e Namazit
Peščeni Vrh, (Pesceni Vrh) Kohët e Namazit
Slovenske Gorice Kohët e Namazit
Blaguško Jezero, (Blagusko Jezero) Kohët e Namazit
Kunova Kohët e Namazit
Kunova Kohët e Namazit
Ločki Vrh, (Locki Vrh) Kohët e Namazit
Rjavci Kohët e Namazit
Sovjak Kohët e Namazit
Kočki Vrh, (Kocki Vrh) Kohët e Namazit
Čagona, (Cagona) Kohët e Namazit
Kraljevci Kohët e Namazit
Komarnica Kohët e Namazit
Grabonoš, (Grabonos) Kohët e Namazit
Grabonoški Vrh, (Grabonoski Vrh) Kohët e Namazit
Kutinci Kohët e Namazit
Novinci Kohët e Namazit
Globovnica Kohët e Namazit
Spodnja Senarska Kohët e Namazit
Spodnji Ivanjci Kohët e Namazit
Spodnji Ivanjci Kohët e Namazit
Brezje Kohët e Namazit
Stara Gora Kohët e Namazit
Kadrenci Kohët e Namazit
Kunova Kohët e Namazit
Spodnji Ivanjci Kohët e Namazit
Stanetinci Kohët e Namazit
Zgornje Verjane Kohët e Namazit
Kutinci Kohët e Namazit
Drbetinci Kohët e Namazit
Rjavci Kohët e Namazit
Sovjak Kohët e Namazit
Andrenci Kohët e Namazit
Kadrenci Kohët e Namazit