Brda Kohët e Namazit

SI / Brda / Brda

Brda Drejtimi i Kiblës

N E S W

Brda Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 127.3°
Brda, Brda Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 127.3° Drejtimi i Vërtetë: 130.1°. Deklinimi Magnetik: -2.8°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Brda, Obcina Brda, Občina Brda

Zali Breg Kohët e Namazit
Šmartno, (Smartno) Kohët e Namazit
Imenje Kohët e Namazit
Vedrijan Kohët e Namazit
Snežeče, (Snezece) Kohët e Namazit
Sveti Lovreno Kohët e Namazit
Drnovk Kohët e Namazit
Višnjevik, (Visnjevik) Kohët e Namazit
Biljana Kohët e Namazit
Gonjače, (Gonjace) Kohët e Namazit
Kozana Kohët e Namazit
Kozarno Kohët e Namazit
Dobrovo Kohët e Namazit
Gradno Kohët e Namazit
Karlhöhe, (Karlhoehe) Kohët e Namazit
Šlovrenc, (Slovrenc) Kohët e Namazit
Slavče, (Slavce) Kohët e Namazit
Snežatno, (Snezatno) Kohët e Namazit
Krasno Kohët e Namazit
Brdice pri Neblem Kohët e Namazit
Kojsko Kohët e Namazit
Medana Kohët e Namazit
Vrhovlje pri Kojskem Kohët e Namazit
Gornje Cerovo Kohët e Namazit
Pristavo Kohët e Namazit
Belo Kohët e Namazit
Nozno Kohët e Namazit
Hruševlje, (Hrusevlje) Kohët e Namazit
Neblo Kohët e Namazit
Dolnje Cerovo Kohët e Namazit
Hlevnik Kohët e Namazit
Hum Kohët e Namazit
Fojana Kohët e Namazit
Brestje Kohët e Namazit
Ceglo Kohët e Namazit
Plešivo, (Plesivo) Kohët e Namazit
Vipolže, () Kohët e Namazit
Kožbana, (Kozbana) Kohët e Namazit
Barbana Kohët e Namazit
Slapnik Kohët e Namazit
Prilesje pri Plavah Kohët e Namazit
Brdice pri Kožbani, (Brdice pri Kozbani) Kohët e Namazit
Vrhovlje pri Kožbani, (Vrhovlje pri Kozbani) Kohët e Namazit