Občina Braslovče Kohët e Namazit

SI / Braslovče / Občina Braslovče

Občina Braslovče Drejtimi i Kiblës

N E S W

Občina Braslovče Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 129.4°
Občina Braslovče, Braslovče Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 129.4° Drejtimi i Vërtetë: 132.6°. Deklinimi Magnetik: -3.1°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Občina Braslovče, Obcina Braslovce, Braslovce, Braslovče

Spodnje Gorče, (Spodnje Gorce) Kohët e Namazit
Rakovlje Kohët e Namazit
Kamenče, (Kamence) Kohët e Namazit
Žovneško jezero, (Zovnesko jezero) Kohët e Namazit
Braslovče, (Braslovce) Kohët e Namazit
Glinje Kohët e Namazit
Parižlje, () Kohët e Namazit
Tabor Kohët e Namazit
Poljče, (Poljce) Kohët e Namazit
Preserje Kohët e Namazit
Podvrh Kohët e Namazit
Zakl Kohët e Namazit
Šmatevž, (Smatevz) Kohët e Namazit
Ojstriška Vas, (Ojstriska Vas) Kohët e Namazit
Podvin pri Polzeli Kohët e Namazit
Zgornje Gorče, (Zgornje Gorce) Kohët e Namazit
Polzela Kohët e Namazit
Topovlje Kohët e Namazit
Pondor Kohët e Namazit
Male Braslovče, (Male Braslovce) Kohët e Namazit
Polzela Kohët e Namazit
Gomilsko Kohët e Namazit
Preserje Kohët e Namazit
Orova Vas Kohët e Namazit
Kapla Kohët e Namazit
Podvin pri Polzeli Kohët e Namazit
Podgora Kohët e Namazit
Trnava Kohët e Namazit
Letuš, (Letus) Kohët e Namazit
Male Braslovče, (Male Braslovce) Kohët e Namazit
Paka Kohët e Namazit
Podgora Kohët e Namazit
Podgorje pri Letušu, (Podgorje pri Letusu) Kohët e Namazit
Parižlje, () Kohët e Namazit
Orla Vas Kohët e Namazit
Paka Kohët e Namazit
Grajska Vas Kohët e Namazit
Topovlje Kohët e Namazit
Grajska Vas Kohët e Namazit
Šentrupert, (Sentrupert) Kohët e Namazit
Pondor Kohët e Namazit
Braslovče, (Braslovce) Kohët e Namazit
Breg pri Polzeli Kohët e Namazit
Kapla Kohët e Namazit
Dobrovlje Kohët e Namazit
Gomilsko Kohët e Namazit
Breg pri Polzeli Kohët e Namazit
Zgornje Gorče, (Zgornje Gorce) Kohët e Namazit
Rakovlje Kohët e Namazit
Šentrupert, (Sentrupert) Kohët e Namazit
Paka Kohët e Namazit
Orova Vas Kohët e Namazit
Stopnik Kohët e Namazit
Ojstriška Vas, (Ojstriska Vas) Kohët e Namazit
Letuš, (Letus) Kohët e Namazit
Stopnik Kohët e Namazit
Šmatevž, (Smatevz) Kohët e Namazit
Podgora Kohët e Namazit
Grajska Vas Kohët e Namazit
Spodnje Gorče, (Spodnje Gorce) Kohët e Namazit
Ločica ob Savinji, (Locica ob Savinji) Kohët e Namazit
Letuš, (Letus) Kohët e Namazit
Orla Vas Kohët e Namazit
Male Braslovče, (Male Braslovce) Kohët e Namazit
Kapla Kohët e Namazit
Tabor Kohët e Namazit
Ločica ob Savinji, (Locica ob Savinji) Kohët e Namazit
Podgorje pri Letušu, (Podgorje pri Letusu) Kohët e Namazit
Pondor Kohët e Namazit
Zgornje Gorče, (Zgornje Gorce) Kohët e Namazit
Podvrh Kohët e Namazit
Poljče, (Poljce) Kohët e Namazit
Trnava Kohët e Namazit