Bloke Kohët e Namazit

SI / Bloke / Bloke

Bloke Drejtimi i Kiblës

N E S W

Bloke Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 128.2°
Bloke, Bloke Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 128.2° Drejtimi i Vërtetë: 131.2°. Deklinimi Magnetik: -3°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Bloke, Obcina Bloke, Občina Bloke

Nemška Vas na Blokah, (Nemska Vas na Blokah) Kohët e Namazit
Volčje, (Volcje) Kohët e Namazit
Bloško Polje, (Blosko Polje) Kohët e Namazit
Kramplje Kohët e Namazit
Lahovo Kohët e Namazit
Bloščica, (Bloscica) Kohët e Namazit
Nova Vas Kohët e Namazit
Glina Kohët e Namazit
Sveti Duh Kohët e Namazit
Veliki Vrh Kohët e Namazit
Velike Bloke Kohët e Namazit
Godičevo, (Godicevo) Kohët e Namazit
Andrejčje, (Andrejcje) Kohët e Namazit
Škufče, (Skufce) Kohët e Namazit
Ravnik Kohët e Namazit
Studeno na Blokah Kohët e Namazit
Škrabče, (Skrabce) Kohët e Namazit
Gradiško, (Gradisko) Kohët e Namazit
Mramorovo pri Pajkovem Kohët e Namazit
Ulaka Kohët e Namazit
Studenec na Blokah Kohët e Namazit
Fara Kohët e Namazit
Zakraj Kohët e Namazit
Runarsko Kohët e Namazit
Štorovo, (Storovo) Kohët e Namazit
Lepi Vrh Kohët e Namazit
Hudi Vrh Kohët e Namazit
Mramorovo pri Lužarjih, (Mramorovo pri Luzarjih) Kohët e Namazit
Sveta Trojica Kohët e Namazit
Strmca Kohët e Namazit
Kotel Kohët e Namazit
Boštetje, (Bostetje) Kohët e Namazit
Hiteno Kohët e Namazit
Naredi Kohët e Namazit
Topol Kohët e Namazit
Radlek Kohët e Namazit
Bloška Polica, (Bloska Polica) Kohët e Namazit
Mohorje Kohët e Namazit
Bočkovo, (Bockovo) Kohët e Namazit
Brlog 2 Kohët e Namazit
Malni Kohët e Namazit
Rožanče, (Rozance) Kohët e Namazit
Sleme Kohët e Namazit
Ograda Kohët e Namazit
Lovranovo Kohët e Namazit
Ravne na Blokah Kohët e Namazit
Jeršanovo, (Jersanovo) Kohët e Namazit
Bločice, (Blocice) Kohët e Namazit
Lužarji, (Luzarji) Kohët e Namazit
Benete Kohët e Namazit
Zales Kohët e Namazit
Lužarji, (Luzarji) Kohët e Namazit
Brlog Kohët e Namazit
Brlog Kohët e Namazit
Naredi Kohët e Namazit
Benete Kohët e Namazit
Novi Pot Kohët e Namazit
Boštetje, (Bostetje) Kohët e Namazit
Mohorje Kohët e Namazit
Hribarjevo Kohët e Namazit