Vest-Agder Fylke Kohët e Namazit

NO / Vest-Agder / Vest-Agder Fylke

Vest-Agder Fylke Drejtimi i Kiblës

N E S W

Vest-Agder Fylke Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 133.2°
Vest-Agder Fylke, Vest-Agder Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 133.2° Drejtimi i Vërtetë: 134.3°. Deklinimi Magnetik: -1.1°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Vest-Agder Fylke, Agdir, Agðir, Vest-Agder

Kristiansand Kohët e Namazit
Kristiansand Kohët e Namazit
Nedre Stampetjørnane, (Nedre Stampetjornane) Kohët e Namazit
Kristiansand Port Kohët e Namazit
Kristiansand Kohët e Namazit
Kristianiafjorden Kohët e Namazit
Kristiansand Kohët e Namazit
3. Stampe Kohët e Namazit
Nodeviga Kohët e Namazit
Store Noddevika Kohët e Namazit
Gravane Kohët e Namazit
Austerhavna Kohët e Namazit
Otra Kohët e Namazit
Kristianiafjorden Kohët e Namazit
Nedre Stampetjørnane, (Nedre Stampetjornane) Kohët e Namazit
Kristiansand Port Kohët e Namazit
Lund Kohët e Namazit
Otra Kohët e Namazit
Gravskjæra, (Gravskjaera) Kohët e Namazit
Lund Kohët e Namazit
3. Stampe Kohët e Namazit
Bendiksbukta Kohët e Namazit
Sugga Kohët e Namazit
Rundingen Kohët e Namazit
Karanteneholmen Kohët e Namazit
Nodeviga Kohët e Namazit
Austerhavna Kohët e Namazit
Gravane Kohët e Namazit
Galten Kohët e Namazit
Store Noddevika Kohët e Namazit
Blegerøya, (Blegeroya) Kohët e Namazit
Grimsbekken Kohët e Namazit
Torridalselv Kohët e Namazit
Flisebukta Kohët e Namazit
Rundingen Kohët e Namazit
Duedalen Kohët e Namazit
Galgebergtangen Kohët e Namazit
Sugga Kohët e Namazit
Torridalselv Kohët e Namazit
Duedalen Kohët e Namazit
Grim Kohët e Namazit
Kirkebukta Kohët e Namazit
Sogndalstøbukta, (Sogndalstobukta) Kohët e Namazit
Ånenskjæret, (Anenskjaeret) Kohët e Namazit
Grimshaugen Kohët e Namazit
Ravnedalen Kohët e Namazit
Gravskjæra, (Gravskjaera) Kohët e Namazit
Grimsbekken Kohët e Namazit
Kolsdalsbukta Kohët e Namazit
Grimshaugen Kohët e Namazit
Bånetjørn, (Banetjorn) Kohët e Namazit
Grim Kohët e Namazit
Valhalla Kohët e Namazit
Bendiksbukta Kohët e Namazit
Galten Kohët e Namazit
Odderøya, (Odderoya) Kohët e Namazit
Nordodden Kohët e Namazit
Kuholmen Kohët e Namazit
Karanteneholmen Kohët e Namazit
Eg Kohët e Namazit
Vesterhavn Kohët e Namazit
Galgebergtangen Kohët e Namazit
Kuholmsbukta Kohët e Namazit
Valhalla Kohët e Namazit
Sogndalstøbukta, (Sogndalstobukta) Kohët e Namazit
Kirkebukta Kohët e Namazit
Ravneheia Kohët e Namazit
Grimsåsen, (Grimsasen) Kohët e Namazit
Kolsdalsbukta Kohët e Namazit
Blegerøya, (Blegeroya) Kohët e Namazit
Ånenskjæret, (Anenskjaeret) Kohët e Namazit
Ravnedalen Kohët e Namazit
Flisebukta Kohët e Namazit
Kuvika Kohët e Namazit
Austerhavn Kohët e Namazit
Bleikerøyboen, (Bleikeroyboen) Kohët e Namazit
Kuholmen Kohët e Namazit
Grimsåsen, (Grimsasen) Kohët e Namazit
Nordodden Kohët e Namazit
Kuholmsbukta Kohët e Namazit
Kongsgård, (Kongsgard) Kohët e Namazit
Bånetjørn, (Banetjorn) Kohët e Namazit
Krossen Kohët e Namazit
Kuholmane Kohët e Namazit
Hannevikbukta Kohët e Namazit
Bertesbukta Kohët e Namazit
Ravneheia Kohët e Namazit
Kuvika Kohët e Namazit
Vesterhavn Kohët e Namazit
Odderøya, (Odderoya) Kohët e Namazit
Myrodden Kohët e Namazit
Eg Kohët e Namazit
Myrbukta Kohët e Namazit
Gleodden Kohët e Namazit
Marvika Kohët e Namazit
Marvika Kohët e Namazit
Dybingen Kohët e Namazit
Torsviga Kohët e Namazit
Torsviga Kohët e Namazit
Marviksbukta Kohët e Namazit