Salangen Kohët e Namazit

NO / Troms / Salangen

Salangen Drejtimi i Kiblës

N E S W

Salangen Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.9°
Salangen, Troms Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.9° Drejtimi i Vërtetë: 152.6°. Deklinimi Magnetik: -6.7°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Salangen

Rødberget, (Rodberget) Kohët e Namazit
Gudalen Kohët e Namazit
Sjøvegan, (Sjovegan) Kohët e Namazit
Karavikelva Kohët e Namazit
Storkaravika Kohët e Namazit
Gjerdelva Kohët e Namazit
Lundelva Kohët e Namazit
Endemyra Kohët e Namazit
Kulia Kohët e Namazit
Karavikdalen Kohët e Namazit
Ramberget Kohët e Namazit
Høgbergan, (Hogbergan) Kohët e Namazit
Brattlia Kohët e Namazit
Mosemyran Kohët e Namazit
Sangarsteinen Kohët e Namazit
Langedalen Kohët e Namazit
Bjørndalshågen, (Bjorndalshagen) Kohët e Namazit
Anne-Gammvika Kohët e Namazit
Tømmerneset, (Tommerneset) Kohët e Namazit
Brentslan Kohët e Namazit
Preikestolan Kohët e Namazit
Hundbergan Kohët e Namazit
Krokmyra Kohët e Namazit
Moen Kohët e Namazit
Vedhågen, (Vedhagen) Kohët e Namazit
Krokmyrhågen, (Krokmyrhagen) Kohët e Namazit
Hesjeneset Kohët e Namazit
Mellomvikberget Kohët e Namazit
Trettemoen Kohët e Namazit
Bottelsteinen Kohët e Namazit
Laberg Kohët e Namazit
Skårvikfjellet, (Skarvikfjellet) Kohët e Namazit
Oksebåsen, (Oksebasen) Kohët e Namazit
Senghøgdan, (Senghogdan) Kohët e Namazit
Saghamna Kohët e Namazit
Hamnneset Kohët e Namazit
Skorvhågan, (Skorvhagan) Kohët e Namazit
Skovlielva Kohët e Namazit
Stongelva Kohët e Namazit
Stormuren Kohët e Namazit
Trollevasshaugan Kohët e Namazit
Kjellarmoen Kohët e Namazit
Otterågrunnen, (Otteragrunnen) Kohët e Namazit
Høgstelikollen, (Hogstelikollen) Kohët e Namazit
Skårvik, (Skarvik) Kohët e Namazit
Heiltjønnmyra, (Heiltjonnmyra) Kohët e Namazit
Skovlikollen Kohët e Namazit
Flagghågen, (Flagghagen) Kohët e Namazit
Skårvikdalen, (Skarvikdalen) Kohët e Namazit
Kaffehaugen Kohët e Namazit
Halvtjønnmyra, (Halvtjonnmyra) Kohët e Namazit
Otterå, (Ottera) Kohët e Namazit
Skårvikelva, (Skarvikelva) Kohët e Namazit
Aspeberget Kohët e Namazit
Nervatnet Kohët e Namazit
Langneset Kohët e Namazit
Kobbesteinberget Kohët e Namazit
Gammhågen, (Gammhagen) Kohët e Namazit
Andaheimen Kohët e Namazit
Moan Kohët e Namazit
Moelva Kohët e Namazit
Garsnes Kohët e Namazit
Gamman Kohët e Namazit
Annamyra Kohët e Namazit
Mariahågen, (Mariahagen) Kohët e Namazit
Oteråa, (Oteraa) Kohët e Namazit
Kråkegullberget, (Krakegullberget) Kohët e Namazit
Milhågen, (Milhagen) Kohët e Namazit
Vakkermoan Kohët e Namazit
Garsnesodden Kohët e Namazit
Bertusskaret Kohët e Namazit
Boldervikhågen, (Boldervikhagen) Kohët e Namazit
Veilidalen Kohët e Namazit
Kinnaberget Kohët e Namazit
Gammedalen Kohët e Namazit
Grøthågen, (Grothagen) Kohët e Namazit
Innergårdsholmen, (Innergardsholmen) Kohët e Namazit
Karpulkdalen Kohët e Namazit
Labergshaugen Kohët e Namazit
Svenskåran, (Svenskaran) Kohët e Namazit
Sagfjorden Kohët e Namazit
Høghammaren, (Hoghammaren) Kohët e Namazit
Indregård, (Indregard) Kohët e Namazit
Trollvasshågen, (Trollvasshagen) Kohët e Namazit
Trolldalen Kohët e Namazit
Mellemholmen Kohët e Namazit
Mølnebekken, (Molnebekken) Kohët e Namazit
Olenaelva Kohët e Namazit
Larsholmen Kohët e Namazit
Kråbergdalen, (Krabergdalen) Kohët e Namazit
Øyenden, (Oyenden) Kohët e Namazit
Langemyra Kohët e Namazit
Græslivatnet, (Graeslivatnet) Kohët e Namazit
Kattelvmyra Kohët e Namazit
Elenhågen, (Elenhagen) Kohët e Namazit
Nikkefossen Kohët e Namazit
Nemsjen Kohët e Namazit
Moldfordalen Kohët e Namazit
Moldforbekken Kohët e Namazit
Tverrberget Kohët e Namazit