Berg Kohët e Namazit

NO / Troms / Berg

Berg Drejtimi i Kiblës

N E S W

Berg Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.7°
Berg, Troms Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.7° Drejtimi i Vërtetë: 152.2°. Deklinimi Magnetik: -6.5°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Berg

Skaland Kohët e Namazit
Pila Kohët e Namazit
Kleiva Kohët e Namazit
Bjørnskaret, (Bjornskaret) Kohët e Namazit
Pilsteinan Kohët e Namazit
Trollhammaren Kohët e Namazit
Åsan, (Asan) Kohët e Namazit
Klokkarneset Kohët e Namazit
Monselva Kohët e Namazit
Ramnfløy, (Ramnfloy) Kohët e Namazit
Steinbakkhaugen Kohët e Namazit
Kjæsvika, (Kjaesvika) Kohët e Namazit
Litje Sankthanshaugen Kohët e Namazit
Bjørnlihaugen, (Bjornlihaugen) Kohët e Namazit
Heia Kohët e Namazit
Kjerkegårdsneset, (Kjerkegardsneset) Kohët e Namazit
Sommardalshaugen Kohët e Namazit
Kjerkegårdsskjæret, (Kjerkegardsskjaeret) Kohët e Namazit
Tredje Munkeskuta Kohët e Namazit
Kjerringhella Kohët e Namazit
Trettemyra Kohët e Namazit
Andre Munkeskuta Kohët e Namazit
Tortenbakkhaugen Kohët e Namazit
Første Munkeskuta, (Forste Munkeskuta) Kohët e Namazit
Skipshaugen Kohët e Namazit
Bergsfjorden Kohët e Namazit
Nonstind Kohët e Namazit
Mellahaugen Kohët e Namazit
Lefsneskollen Kohët e Namazit
Flatberget Kohët e Namazit
Storbrusen Kohët e Namazit
Stamnesvika Kohët e Namazit
Skjellelvbukta Kohët e Namazit
Storelva Kohët e Namazit
Finnhaugen Kohët e Namazit
Felia Kohët e Namazit
Legda Kohët e Namazit
Storhaugen Kohët e Namazit
Rasmuslia Kohët e Namazit
Ersvikskaret Kohët e Namazit
Steinfjordskaret Kohët e Namazit
Sommerrabben Kohët e Namazit
Flatnesgrunnen Kohët e Namazit
Berg Kohët e Namazit
Kvesmeberget Kohët e Namazit
Skilelva Kohët e Namazit
Torvemyra Kohët e Namazit
Revhaugan Kohët e Namazit
Høgdemyra, (Hogdemyra) Kohët e Namazit
Litjebrusen Kohët e Namazit
Lykteneset Kohët e Namazit
Falkeberget Kohët e Namazit
Koppervika Kohët e Namazit
Flatnesvika Kohët e Namazit
Færøystein, (Faeroystein) Kohët e Namazit
Stormyra Kohët e Namazit
Blåbærhammaren, (Blabaerhammaren) Kohët e Namazit
Ersvika Kohët e Namazit
Kjerkeberget Kohët e Namazit
Falkebergmyra Kohët e Namazit
Rognan Kohët e Namazit
Bunkemyra Kohët e Namazit
Flatneset Kohët e Namazit
Mikkelhammaren Kohët e Namazit
Rismåltua, (Rismaltua) Kohët e Namazit
Lille Færøya, (Lille Faeroya) Kohët e Namazit
Purka Kohët e Namazit
Jobonmyra Kohët e Namazit
Skjelelva Kohët e Namazit
Valen Kohët e Namazit
Melkarhola Kohët e Namazit
Storrånna, (Storranna) Kohët e Namazit
Katteberget Kohët e Namazit
Storhaugan Kohët e Namazit
Tennskjæret, (Tennskjaeret) Kohët e Namazit
Steinfjord Kohët e Namazit
Skallen Kohët e Namazit
Rånna, (Ranna) Kohët e Namazit
Ytterneset Kohët e Namazit
Store Færøya, (Store Faeroya) Kohët e Namazit
Sæmyra, (Saemyra) Kohët e Namazit
Husfjellet Kohët e Namazit
Stormyra Kohët e Namazit
Fuglevatnet Kohët e Namazit
Krøkebærlia, (Krokebaerlia) Kohët e Namazit
Ramslilegda Kohët e Namazit
Kråkslettneset, (Krakslettneset) Kohët e Namazit
Kleftret Kohët e Namazit
Knarrvikneset Kohët e Namazit
Tårvikholmen, (Tarvikholmen) Kohët e Namazit
Ommundsflu Kohët e Namazit
Karveneset Kohët e Namazit
Fuglan Kohët e Namazit
Knarrvika Kohët e Namazit
Durmålshaugen, (Durmalshaugen) Kohët e Namazit
Lutlia Kohët e Namazit
Kvannholman Kohët e Namazit
Stilian Kohët e Namazit
Neslia Kohët e Namazit
Finnsæter, (Finnsaeter) Kohët e Namazit