Naustdal Kohët e Namazit

NO / Sogn og Fjordane / Naustdal

Naustdal Drejtimi i Kiblës

N E S W

Naustdal Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 134°
Naustdal, Sogn og Fjordane Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 134° Drejtimi i Vërtetë: 133.9°. Deklinimi Magnetik: 0°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Naustdal, Naustdal kommune

Naustdal Kohët e Namazit
Bakstudalen Kohët e Namazit
Mjølkevika, (Mjolkevika) Kohët e Namazit
Naustdalsfossen Kohët e Namazit
Ospeteig Kohët e Namazit
Naustdalsneset Kohët e Namazit
Ospene Kohët e Namazit
Kleiva Kohët e Namazit
Mallasvik Kohët e Namazit
Klettelia Kohët e Namazit
Myrane Kohët e Namazit
Kjeskorane Kohët e Namazit
Reinene Kohët e Namazit
Jonstadlia Kohët e Namazit
Bærelva, (Baerelva) Kohët e Namazit
Botnemyra Kohët e Namazit
Haugen Kohët e Namazit
Furehammaren Kohët e Namazit
Bjørnhovda, (Bjornhovda) Kohët e Namazit
Vollagrova Kohët e Namazit
Mallasvikfjellet Kohët e Namazit
Storeklubben Kohët e Namazit
Liafjell Kohët e Namazit
Bergplassen Kohët e Namazit
Slokmyra Kohët e Namazit
Gamlestøa, (Gamlestoa) Kohët e Namazit
Lianakken Kohët e Namazit
Slåtteskorneset, (Slatteskorneset) Kohët e Namazit
Liafjellet Kohët e Namazit
Indre Kråkenesvika, (Indre Krakenesvika) Kohët e Namazit
Sele Kohët e Namazit
Glenjene Kohët e Namazit
Lyehaugen Kohët e Namazit
Skeisgrova Kohët e Namazit
Søreneset, (Soreneset) Kohët e Namazit
Kvernhushaugane Kohët e Namazit
Rennehamrane Kohët e Namazit
Brunene Kohët e Namazit
Styggetorva Kohët e Namazit
Høgeklubben, (Hogeklubben) Kohët e Namazit
Graulia Kohët e Namazit
Svartesvå, (Svartesva) Kohët e Namazit
Vindkjegla Kohët e Namazit
Ytre Kråkenesvika, (Ytre Krakenesvika) Kohët e Namazit
Skredhaugane Kohët e Namazit
Kringlefjellet Kohët e Namazit
Tåna, (Tana) Kohët e Namazit
Haugavika Kohët e Namazit
Kastevika Kohët e Namazit
Geitastova Kohët e Namazit
Kvilehuset Kohët e Namazit
Kråkeneselva, (Krakeneselva) Kohët e Namazit
Åregjelet, (Aregjelet) Kohët e Namazit
Skeislona Kohët e Namazit
Skompen Kohët e Namazit
Dormålslia, (Dormalslia) Kohët e Namazit
Haugalia Kohët e Namazit
Helgåsberget, (Helgasberget) Kohët e Namazit
Dormålsnipa, (Dormalsnipa) Kohët e Namazit
Hauganeset Kohët e Namazit
Trollnakkane Kohët e Namazit
Stølsdalen, (Stolsdalen) Kohët e Namazit
Sælaelva, (Saelaelva) Kohët e Namazit
Skeisknausen Kohët e Namazit
Riskvineset Kohët e Namazit
Dormålsltjørna, (Dormalsltjorna) Kohët e Namazit
Floten Kohët e Namazit
Nordstølsvatnet, (Nordstolsvatnet) Kohët e Namazit
Bakkeelva Kohët e Namazit
Stølsholten, (Stolsholten) Kohët e Namazit
Morgjelehamrane Kohët e Namazit
Brendehaugen Kohët e Namazit
Norstølsheia, (Norstolsheia) Kohët e Namazit
Liabøneset, (Liaboneset) Kohët e Namazit
Bjørnagjelet, (Bjornagjelet) Kohët e Namazit
Stølslia, (Stolslia) Kohët e Namazit
Skjeret Kohët e Namazit
Storeberget Kohët e Namazit
Hove Kohët e Namazit
Monsskaret Kohët e Namazit
Skogaholten Kohët e Namazit
Kråkenes, (Krakenes) Kohët e Namazit
Hulda Kohët e Namazit
Illevegsfossen Kohët e Namazit
Småliane, (Smaliane) Kohët e Namazit
Viskedalen Kohët e Namazit
Åsedalen, (Asedalen) Kohët e Namazit
Ryngen Kohët e Namazit
Merkestjørna, (Merkestjorna) Kohët e Namazit
Vardevatnet Kohët e Namazit
Djupvika Kohët e Namazit
Langetjørna, (Langetjorna) Kohët e Namazit
Stølsberga, (Stolsberga) Kohët e Namazit
Brandane Kohët e Namazit
Skarstølsgrova, (Skarstolsgrova) Kohët e Namazit
Larsberget Kohët e Namazit
Fureneset Kohët e Namazit
Kviehaugen Kohët e Namazit
Rognemyra Kohët e Namazit
Hatten Kohët e Namazit