Kvitsøy Kohët e Namazit

NO / Rogaland / Kvitsøy

Kvitsøy Drejtimi i Kiblës

N E S W

Kvitsøy Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 131.8°
Kvitsøy, Rogaland Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 131.8° Drejtimi i Vërtetë: 131.8°. Deklinimi Magnetik: 0°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Kvitsøy, Kvitsoy

Ydstebøhamn, (Ydstebohamn) Kohët e Namazit
Kvitsøya, (Kvitsoya) Kohët e Namazit
Hålandsvik, (Halandsvik) Kohët e Namazit
Skjeravågen, (Skjeravagen) Kohët e Namazit
Løssihola, (Lossihola) Kohët e Namazit
Sandvågen, (Sandvagen) Kohët e Namazit
Skjåskjeret, (Skjaskjeret) Kohët e Namazit
Haganeset Kohët e Namazit
Skjeret Kohët e Namazit
Ystabø, (Ystabo) Kohët e Namazit
Engelen Kohët e Namazit
Neset Kohët e Namazit
Naustvollvågen, (Naustvollvagen) Kohët e Namazit
Flatholmen Kohët e Namazit
Kvitsøyane, (Kvitsoyane) Kohët e Namazit
Litlingen Kohët e Namazit
Flataskjer Kohët e Namazit
Skiftesvik Kohët e Namazit
Rossøya, (Rossoya) Kohët e Namazit
Nettskjer Kohët e Namazit
Hønsavika, (Honsavika) Kohët e Namazit
Binnholmen Kohët e Namazit
Hesthagneset Kohët e Namazit
Kalvaskjerklubben Kohët e Namazit
Tausahola Kohët e Namazit
Sysselskjer Kohët e Namazit
Sandrenna Kohët e Namazit
Kalvanesholmane Kohët e Namazit
Kuneset Kohët e Namazit
Kvernhusvika Kohët e Namazit
Vikane Kohët e Namazit
Grøningen, (Groningen) Kohët e Namazit
Kalvaskjer Kohët e Namazit
Midtre Klavanesholmane Kohët e Namazit
Nåleputa, (Naleputa) Kohët e Namazit
Gløv, (Glov) Kohët e Namazit
Vollsøyna, (Vollsoyna) Kohët e Namazit
Nordra Rossøyskjera, (Nordra Rossoyskjera) Kohët e Namazit
Aurvika Kohët e Namazit
Torneskjer Kohët e Namazit
Tønneskjer, (Tonneskjer) Kohët e Namazit
Lyngskjera Kohët e Namazit
Springarskjeret Kohët e Namazit
Kalvhagneset Kohët e Namazit
Søre Kalvanesholmen, (Sore Kalvanesholmen) Kohët e Namazit
Ramsen Kohët e Namazit
Grøningsnaget, (Groningsnaget) Kohët e Namazit
Steinvik Kohët e Namazit
Avlaupet Kohët e Namazit
Hegerholmen Kohët e Namazit
Hesthagneset Kohët e Namazit
Gullskjer Kohët e Namazit
Nordra Fånøyskjeret, (Nordra Fanoyskjeret) Kohët e Namazit
Nyggjet Kohët e Namazit
Tjørnavika, (Tjornavika) Kohët e Namazit
Kobbskjer Kohët e Namazit
Litla Ådnøya, (Litla Adnoya) Kohët e Namazit
Langøya, (Langoya) Kohët e Namazit
Ådnøya, (Adnoya) Kohët e Namazit
Brandholmane Kohët e Namazit
Øyarvik, (Oyarvik) Kohët e Namazit
Kobbasloane Kohët e Namazit
Revingskjeret Kohët e Namazit
Bjørnskjeret, (Bjornskjeret) Kohët e Namazit
Fladholmen Kohët e Namazit
Øyarvikpynten, (Oyarvikpynten) Kohët e Namazit
Steinskjeret Kohët e Namazit
Saggaskjer Kohët e Namazit
Kalvaneset Kohët e Namazit
Revingsnakken Kohët e Namazit
Leirvik Kohët e Namazit
Stillene Kohët e Namazit
Kalvanes Kohët e Namazit
Duøyklubben, (Duoyklubben) Kohët e Namazit
Kalvholmen Kohët e Namazit
Salthyrna Kohët e Namazit
Revingen Kohët e Namazit
Nordra Gulaskjer Kohët e Namazit
Bladøya, (Bladoya) Kohët e Namazit
Duøya, (Duoya) Kohët e Namazit
Leiasund Kohët e Namazit
Ådnøyskjeret, (Adnoyskjeret) Kohët e Namazit
Gulaskjer Kohët e Namazit
Klauavågane, (Klauavagane) Kohët e Namazit
Flatholmskota Kohët e Namazit
Olskårsvikane, (Olskarsvikane) Kohët e Namazit
Sildaberget Kohët e Namazit
Klauaskjera Kohët e Namazit
Sauholmen Kohët e Namazit
Krossholmen Kohët e Namazit
Nordholmen Kohët e Namazit
Nordra Lyngskjer Kohët e Namazit
Bladøyskatet, (Bladoyskatet) Kohët e Namazit
Vindnes Kohët e Namazit
Bringebærskjeret, (Bringebaerskjeret) Kohët e Namazit
Klaua Kohët e Namazit
Stevelsholmen Kohët e Namazit
Vintrahamn Kohët e Namazit
Revingsloane Kohët e Namazit
Sjogbiten Kohët e Namazit