Bykle Kohët e Namazit

NO / Aust-Agder / Bykle

Bykle Drejtimi i Kiblës

N E S W

Bykle Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 133.6°
Bykle, Aust-Agder Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 133.6° Drejtimi i Vërtetë: 134.4°. Deklinimi Magnetik: -0.8°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Bykle

Gamlemyr Kohët e Namazit
Sageberget Kohët e Namazit
Bykle Kohët e Namazit
Skvåbekk, (Skvabekk) Kohët e Namazit
Kvinnhusmyrane Kohët e Namazit
Stampemyri Kohët e Namazit
Gullkistilmyri Kohët e Namazit
Kvinnhushaugen Kohët e Namazit
Ribben Kohët e Namazit
Blekkja Kohët e Namazit
Krobekken Kohët e Namazit
Tårnhaugen, (Tarnhaugen) Kohët e Namazit
Sarv Kohët e Namazit
Tussefjødd, (Tussefjodd) Kohët e Namazit
Tusseskori Kohët e Namazit
Juvkanten Kohët e Namazit
Grønemyrhaugane, (Gronemyrhaugane) Kohët e Namazit
Midtskotet Kohët e Namazit
Bjårlii, (Bjarlii) Kohët e Namazit
Grønemyrbekken, (Gronemyrbekken) Kohët e Namazit
Evre Grønemyrhaugen, (Evre Gronemyrhaugen) Kohët e Namazit
Bjårliufsine, (Bjarliufsine) Kohët e Namazit
Sarvsflota Kohët e Namazit
Bergehaugen Kohët e Namazit
Langebrokke Kohët e Namazit
Kyrkjelii Kohët e Namazit
Sarvsmyrane Kohët e Namazit
Dalufsin Kohët e Namazit
Storemyrhaugen Kohët e Namazit
Håbakk, (Habakk) Kohët e Namazit
Skarkemyrane Kohët e Namazit
Skrøyvehaugen, (Skroyvehaugen) Kohët e Namazit
Steinane Kohët e Namazit
Attistogsmyrane Kohët e Namazit
Storebakk Kohët e Namazit
Røyskatthaugen, (Royskatthaugen) Kohët e Namazit
Bronlii Kohët e Namazit
Småmyrane, (Smamyrane) Kohët e Namazit
Dorveskor Kohët e Namazit
Slettelii Kohët e Namazit
Torsbuhaugen Kohët e Namazit
Husbakken Kohët e Namazit
Stuvhoggdekkane Kohët e Namazit
Bjårbekken, (Bjarbekken) Kohët e Namazit
Badstogufsi Kohët e Namazit
Tveitvoddbekken Kohët e Namazit
Vråstøylhaugane, (Vrastoylhaugane) Kohët e Namazit
Evre Lislefjødd, (Evre Lislefjodd) Kohët e Namazit
Dei flåe myrane, (Dei flae myrane) Kohët e Namazit
Kvinnhuslii Kohët e Namazit
Hanen Kohët e Namazit
Ospelii Kohët e Namazit
Grøneli, (Groneli) Kohët e Namazit
Lislebekkdalen Kohët e Namazit
Nybufjøddet, (Nybufjoddet) Kohët e Namazit
Nybunuten Kohët e Namazit
Neire Nybufjøddet, (Neire Nybufjoddet) Kohët e Namazit
Stigfjøddet, (Stigfjoddet) Kohët e Namazit
Lassekrehaugen Kohët e Namazit
Sagebekken Kohët e Namazit
Sprena Kohët e Namazit
Jarekollen Kohët e Namazit
Nordstogsmyrane Kohët e Namazit
Feddufs Kohët e Namazit
Orrehaugen Kohët e Namazit
Brontjønni, (Brontjonni) Kohët e Namazit
Kraklelii Kohët e Namazit
Bjørkelunden, (Bjorkelunden) Kohët e Namazit
Storåshaddene, (Storashaddene) Kohët e Namazit
Ytre Rundtjønn, (Ytre Rundtjonn) Kohët e Namazit
Teråsmyrane, (Terasmyrane) Kohët e Namazit
Evre Mosdølsmyri, (Evre Mosdolsmyri) Kohët e Namazit
Heimre Rundtjønn, (Heimre Rundtjonn) Kohët e Namazit
Småstiglii, (Smastiglii) Kohët e Namazit
Vætesiget, (Vaetesiget) Kohët e Namazit
Borghildshaug Kohët e Namazit
Mjågeskor, (Mjageskor) Kohët e Namazit
Teråslii, (Teraslii) Kohët e Namazit
Torsbuhola Kohët e Namazit
Neire Storåshaddi, (Neire Storashaddi) Kohët e Namazit
Kråkråkshaugen, (Krakrakshaugen) Kohët e Namazit
Skjersufs Kohët e Namazit
Rotamyri Kohët e Namazit
Kulten Kohët e Namazit
Skargjesgrødi, (Skargjesgrodi) Kohët e Namazit
Listøylbrotet, (Listoylbrotet) Kohët e Namazit
Litjønnufsi, (Litjonnufsi) Kohët e Namazit
Heimre Mosdølsmyri, (Heimre Mosdolsmyri) Kohët e Namazit
Hæknestøyllii, (Haeknestoyllii) Kohët e Namazit
Husmyri Kohët e Namazit
Flaten Kohët e Namazit
Storås, (Storas) Kohët e Namazit
Tjønnemyran, (Tjonnemyran) Kohët e Namazit
Evre Storåshaddi, (Evre Storashaddi) Kohët e Namazit
Kattetjørn, (Kattetjorn) Kohët e Namazit
Deildehaugen Kohët e Namazit
Mosdølsbekken, (Mosdolsbekken) Kohët e Namazit
Litjørn, (Litjorn) Kohët e Namazit
Litjønnlii, (Litjonnlii) Kohët e Namazit
Litjønnufsane, (Litjonnufsane) Kohët e Namazit