Veles Kohët e Namazit

MK / Veles / Veles

Veles Drejtimi i Kiblës

N E S W

Veles Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 133.7°
Veles, Veles Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 133.7° Drejtimi i Vërtetë: 137.7°. Deklinimi Magnetik: -4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Veles, Opshtina Veles, Opstina Veles, Opština Veles, Велес, Општина Велес

Progon Kohët e Namazit
Ezero Mladost Kohët e Namazit
Teke Kohët e Namazit
Rudnička Reka, (Rudnicka Reka) Kohët e Namazit
Vakufska Reka Kohët e Namazit
Ramnik Kohët e Namazit
Bela Voda Kohët e Namazit
Čakširi, (Caksiri) Kohët e Namazit
Kopačina, (Kopacina) Kohët e Namazit
Otovica Kohët e Namazit
Nerezini Kohët e Namazit
Novačani, (Novacani) Kohët e Namazit
Barjače, (Barjace) Kohët e Namazit
Nikolovo Dapče, (Nikolovo Dapce) Kohët e Namazit
Prdla Kohët e Namazit
Kolnik Kohët e Namazit
Suva Češma, (Suva Cesma) Kohët e Namazit
Bela Voda Kohët e Namazit
Vranov Dol Kohët e Namazit
Cuculica Kohët e Namazit
Crven Ras Kohët e Namazit
Jarbaš, (Jarbas) Kohët e Namazit
Beli Kamen Kohët e Namazit
Dupki Kohët e Namazit
Kanara Kohët e Namazit
Adžica, (Adzica) Kohët e Namazit
Jakupica Kohët e Namazit
Kriva Kobila Kohët e Namazit
Puplani Kohët e Namazit
Maslinki Kohët e Namazit
Karpa Kohët e Namazit
Bašino Selo, (Basino Selo) Kohët e Namazit
Gaber Kohët e Namazit
Korija Kohët e Namazit
Kršla, (Krsla) Kohët e Namazit
Radičica, (Radicica) Kohët e Namazit
Bair Kohët e Namazit
Umin Dol Kohët e Namazit
Čučki Ras, (Cucki Ras) Kohët e Namazit
Smrdlika Kohët e Namazit
Čološevo, (Colosevo) Kohët e Namazit
Drenevica Kohët e Namazit
Sojaklari Kohët e Namazit
Alčak, (Alcak) Kohët e Namazit
Reka Bunardeli Kohët e Namazit
Boleva Češma, (Boleva Cesma) Kohët e Namazit
Sopot Kohët e Namazit
Novačka Korija, (Novacka Korija) Kohët e Namazit
Sojaklarski Rid Kohët e Namazit
Mujova Češma, (Mujova Cesma) Kohët e Namazit
Dzvezdin Kladenec Kohët e Namazit
Koliba Bair Kohët e Namazit
Prisoj Kohët e Namazit
Golem Grob Kohët e Namazit
Orlov Kamen Kohët e Namazit
Dren Dol Kohët e Namazit
Derven Kohët e Namazit
Nerezin Kohët e Namazit
Prnjarka Kohët e Namazit
Bregovini Kohët e Namazit
Gaber Kohët e Namazit
Joldžik, (Joldzik) Kohët e Namazit
Slpski Potok Kohët e Namazit
Tapanec Kohët e Namazit
Mečik, (Mecik) Kohët e Namazit
Baš Kolibi, (Bas Kolibi) Kohët e Namazit
Kumarino Kohët e Namazit
Lokva Kohët e Namazit
Bunar Dere Kohët e Namazit
Drenjevica Kohët e Namazit
Kale Kohët e Namazit
Smrdel Kohët e Namazit
Beleštevski Potok, (Belestevski Potok) Kohët e Namazit
Široka Dupka, (Siroka Dupka) Kohët e Namazit
Mašatluk, (Masatluk) Kohët e Namazit
Goli Rid Kohët e Namazit
Grohot Kohët e Namazit