Oslomej Kohët e Namazit

MK / Oslomej / Oslomej

Oslomej Drejtimi i Kiblës

N E S W

Oslomej Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 132.3°
Oslomej, Oslomej Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 132.3° Drejtimi i Vërtetë: 136.2°. Deklinimi Magnetik: -3.9°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Oslomej, Gmina Oslomej, Gmina Osłomej, Komuna e Osllomejit, Municipalidad de Oslomej, Opcina Oslomej, Opshtina Oslomej, Opstina Oslomej, Općina Oslomej, Opština Oslomej, Oslomei, Oslomej Municipality, Oslomey Belediyesi, Oslomeï, Vilojati Oslomej, ao si luo mei qu, Вилояти Осломей, Општина Осломеј, Осломей, 奧斯洛梅區

Fuša e Prtejme, (Fusa e Prtejme) Kohët e Namazit
Boglev Kamen Kohët e Namazit
Gropišta, (Gropista) Kohët e Namazit
Mirčetova Livada, (Mircetova Livada) Kohët e Namazit
Golem Kamen Kohët e Namazit
Bašete i Poštr, (Basete i Postr) Kohët e Namazit
Markov Kladenec Kohët e Namazit
Novo Selo Kohët e Namazit
Jabel Kohët e Namazit
Dolni Golem Kamen Kohët e Namazit
Sedelec Kohët e Namazit
Stafet i Poštr, (Stafet i Postr) Kohët e Namazit
Proi i Lije Kohët e Namazit
Jačmišta, (Jacmista) Kohët e Namazit
Markova Kula Kohët e Namazit
Gorni Golem Kamen Kohët e Namazit
Dolna Maala Kohët e Namazit
Bežnica, (Beznica) Kohët e Namazit
Kroi i Bečirit, (Kroi i Becirit) Kohët e Namazit
Utrina Kohët e Namazit
Crkolnica Kohët e Namazit
Kodra e Ibrišit, (Kodra e Ibrisit) Kohët e Namazit
Tuin Kohët e Namazit
Srbica Kohët e Namazit
Pljačkari, (Pljackari) Kohët e Namazit
Arangel Kohët e Namazit
Šumjak, (Sumjak) Kohët e Namazit
Gorna Maala Kohët e Namazit
Hasana Košara, (Hasana Kosara) Kohët e Namazit
Vagarnica Kohët e Namazit
Ara e Dervišiti, (Ara e Dervisiti) Kohët e Namazit
Ajdinov Dol Kohët e Namazit
Kalešovci, (Kalesovci) Kohët e Namazit
Šeše, (Sese) Kohët e Namazit
Manastirište, (Manastiriste) Kohët e Namazit
Maja Kohët e Namazit
Magarečka, (Magarecka) Kohët e Namazit
Prisoj Kohët e Namazit
Hamzojca Kohët e Namazit
Mali Kupec Kohët e Namazit
Zabel Kohët e Namazit
Košarišta, (Kosarista) Kohët e Namazit
Bari i Ǵon, (Bari i Gon) Kohët e Namazit
Kamenica Kohët e Namazit
Bašoski Nivi, (Basoski Nivi) Kohët e Namazit
Zabel i Ri Kohët e Namazit
Papradnica Kohët e Namazit
Čukale, (Cukale) Kohët e Namazit
Čukar, (Cukar) Kohët e Namazit
Kupec Kohët e Namazit
Kobel Kohët e Namazit
Proi i Duškut, (Proi i Duskut) Kohët e Namazit
Kopač, (Kopac) Kohët e Namazit
Crna Buka Kohët e Namazit
Žubrino, (Zubrino) Kohët e Namazit
Čelojca, (Celojca) Kohët e Namazit
Jani Dol Kohët e Namazit
Bara Kohët e Namazit
Cer Kohët e Namazit
Žuti Kamen, (Zuti Kamen) Kohët e Namazit
Osoj Kohët e Namazit
Veškojca, (Veskojca) Kohët e Namazit
Vrti Kamčinja, (Vrti Kamcinja) Kohët e Namazit
Jusufica Kohët e Namazit
Ara e Ademit Kohët e Namazit
Popovjani Kohët e Namazit
Dabojca Kohët e Namazit
Ara Mi Kodra Kohët e Namazit
Lešnica, (Lesnica) Kohët e Namazit
Dobra Miravica Kohët e Namazit
Vasilovo Ǵubre, (Vasilovo Gubre) Kohët e Namazit
Stari Jasik Kohët e Namazit
Kodra e Šuljurit, (Kodra e Suljurit) Kohët e Namazit
Jagol Dolenci Kohët e Namazit
Močur, (Mocur) Kohët e Namazit
Mol e Mir Kohët e Namazit
Dimkovica Kohët e Namazit
Vtosina Kohët e Namazit
Loparica Kohët e Namazit
Čerenec, (Cerenec) Kohët e Namazit
Brilovec Kohët e Namazit
Ledina Kohët e Namazit
Ara e Haskut Kohët e Namazit
Čaušovica, (Causovica) Kohët e Namazit
Daboec Kohët e Namazit
Sredno Pole Kohët e Namazit
Tuinsko Kale Kohët e Namazit
Brezovec Kohët e Namazit
Jagol Kohët e Namazit
Sojnica Kohët e Namazit
Ara Mi Kodra Kohët e Namazit
Proi i Azirit Kohët e Namazit
Ramnište, (Ramniste) Kohët e Namazit
Ara e Cenes Kohët e Namazit
Crn Kamen Kohët e Namazit
Guri i Džipit, (Guri i Dzipit) Kohët e Namazit
Bajro Niva Kohët e Namazit