Kabupaten Timor Tengah Selatan Kohët e Namazit

ID / East Nusa Tenggara / Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan Drejtimi i Kiblës

N E S W

Kabupaten Timor Tengah Selatan Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 289.9°
Kabupaten Timor Tengah Selatan, East Nusa Tenggara Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 289.9° Drejtimi i Vërtetë: 292°. Deklinimi Magnetik: -2.1°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, South Central Timor Regency

Nunutunan Kohët e Namazit
Nuaf Kuku Kohët e Namazit
Fauana Kohët e Namazit
Nono Neteoban Kohët e Namazit
Nono Oenunu Kohët e Namazit
Fatunanin Kohët e Namazit
Naimuti Kohët e Namazit
Toinaek Kohët e Namazit
Tiolmanu Kohët e Namazit
None Kohët e Namazit
Netoyo Kohët e Namazit
Tasi Kohët e Namazit
Nifuhue Kohët e Namazit
Oeayo Kohët e Namazit
Nunana Kohët e Namazit
Nuaf Nuuf Kohët e Namazit
Nifulina Kohët e Namazit
Tubuhue Kohët e Namazit
Noenuu Kohët e Namazit
Oeue Kohët e Namazit
Nifupap Kohët e Namazit
Neto Kohët e Namazit
Lakat Kohët e Namazit
Putun Kohët e Namazit
Bibinakan Kohët e Namazit
Manikin Kohët e Namazit
Kilobesa Kohët e Namazit
Nekeno Kohët e Namazit
Oefatu Kohët e Namazit
Niutmuis Kohët e Namazit
Oepuah Kohët e Namazit
Oehue Kohët e Namazit
Kiupine Kohët e Namazit
Siki Kohët e Namazit
Kuatnana Kohët e Namazit
Nekleu Kohët e Namazit
Oesena Kohët e Namazit
Liuspeno Kohët e Namazit
Noelaku Kohët e Namazit
Oeleno Kohët e Namazit
Naukae Kohët e Namazit
Neke Kohët e Namazit
Kabuka Kohët e Namazit
Tetaf Kohët e Namazit
Niutmuis Kohët e Namazit
Dete Kohët e Namazit
Fautkoko Kohët e Namazit
Nono Oesena Kohët e Namazit
Bibinakan Kohët e Namazit
Elin Kohët e Namazit
Tubu Tuatunan Kohët e Namazit
Loto Kohët e Namazit
Tuinana Kohët e Namazit
Fauthala Kohët e Namazit
Bubuk Kohët e Namazit
Hoi Kohët e Namazit
Tenlenu Kohët e Namazit
Taetua Kohët e Namazit
Saka Kohët e Namazit
Oekaet Kohët e Namazit
Oetunu Kohët e Namazit
Niukpene Kohët e Namazit
Mnelakoto Kohët e Namazit
Nunbaki Kohët e Namazit
Oehonis Kohët e Namazit
Batas Kohët e Namazit
Oetunu Kohët e Namazit
Noekisan Kohët e Namazit
Oonin Kohët e Namazit
Bubuk Kohët e Namazit