Kabupaten Nagekeo Kohët e Namazit

ID / East Nusa Tenggara / Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Nagekeo Drejtimi i Kiblës

N E S W

Kabupaten Nagekeo Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 290.8°
Kabupaten Nagekeo, East Nusa Tenggara Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 290.8° Drejtimi i Vërtetë: 292.6°. Deklinimi Magnetik: -1.8°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Kabupaten Nagekeo, Nagekeo Regency

Pukarara Kohët e Namazit
Wae Teodhea Kohët e Namazit
Lowo Bage Kohët e Namazit
Kutapao Kohët e Namazit
Gayuwolo Kohët e Namazit
Boki Kohët e Namazit
Pautura Kohët e Namazit
Sawu Kohët e Namazit
Wolosabu Kohët e Namazit
Ledho Dua Kohët e Namazit
Puunage Kohët e Namazit
Lui Kohët e Namazit
Ledho Satu Kohët e Namazit
Ae Tebe Kohët e Namazit
Ae Deli Kohët e Namazit
Kolilewa Kohët e Namazit
Wolo Wiyo Kohët e Namazit
Doki Kohët e Namazit
Wolopoko Kohët e Namazit
Munde Kohët e Namazit
Aiketa Kohët e Namazit
Naewali Kohët e Namazit
Pauleka Kohët e Namazit
Leko Wayu Kohët e Namazit
Leko Waju Kohët e Namazit
Wolo Tayu Kohët e Namazit
Mauponggo Kohët e Namazit
Lajawolo Kohët e Namazit
Keo Kohët e Namazit
Boaora Kohët e Namazit
Maoeponggo Kohët e Namazit
Watudoge Kohët e Namazit
Lowo Ledho Kohët e Namazit
Paulundu Kohët e Namazit
Lowo Kana Kohët e Namazit
Gilikoli Kohët e Namazit
Bumu Kohët e Namazit
Ngalu Watupeta Kohët e Namazit
Wolo Waru Kohët e Namazit
Teluk Enegera Kohët e Namazit
Nuanage Kohët e Namazit
Sukamaju Kohët e Namazit
Gelu Kohët e Namazit
Lowo Dolu Kohët e Namazit
Teluk Mauponggo Kohët e Namazit
Ngalu Watuwegu Kohët e Namazit
Lea Kohët e Namazit
Maukeo Kohët e Namazit
Daweyoja Kohët e Namazit
Lokakayo Kohët e Namazit
Maumaru Kohët e Namazit
Lere Kohët e Namazit
Keli Ua Kohët e Namazit
Lowo Paga Kohët e Namazit
Lokapau Kohët e Namazit
Balewolo Kohët e Namazit
Dawe Kohët e Namazit
Ae Yoge Kohët e Namazit
Oja Kohët e Namazit
Keli Toe Kohët e Namazit
Lina Kohët e Namazit
Ae Koko Kohët e Namazit
Kekayegha Kohët e Namazit
Pajoreja Kohët e Namazit
Kajubaca Kohët e Namazit
Lokawolo Kohët e Namazit
Wololejo Kohët e Namazit
Keli Pondo Kohët e Namazit
Ae Tungu Kohët e Namazit
Mabhabhoja Kohët e Namazit
Lowo Naba Kohët e Namazit
Buru Kohët e Namazit
Wae Nagajaro Kohët e Namazit
Ngalu Poso Kohët e Namazit
Lokanio Kohët e Namazit
Teluk Maukota Kohët e Namazit
Ae Nasi Kohët e Namazit
Teluk Mauwelu Kohët e Namazit
Maubhajo Kohët e Namazit
Ulunua Kohët e Namazit
Lowo Liapua Kohët e Namazit
Mabeki Kohët e Namazit
Lowo Ki Kohët e Namazit
Mabharabha Kohët e Namazit
Pajomala Kohët e Namazit
Pamudedu Kohët e Namazit
Mawelu Kohët e Namazit
Wolomogo Kohët e Namazit
Nuasela Kohët e Namazit
Ngalu Wolowatu Kohët e Namazit
Maukota Kohët e Namazit
Keli Jawapogo Kohët e Namazit
Lowo Ubu Kohët e Namazit
Wawibo Kohët e Namazit
Kana Kohët e Namazit
Keli Nata Kohët e Namazit
Paga Kohët e Namazit