Kabupaten Manggarai Timur Kohët e Namazit

ID / East Nusa Tenggara / Kabupaten Manggarai Timur

Kabupaten Manggarai Timur Drejtimi i Kiblës

N E S W

Kabupaten Manggarai Timur Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 290.9°
Kabupaten Manggarai Timur, East Nusa Tenggara Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 290.9° Drejtimi i Vërtetë: 292.6°. Deklinimi Magnetik: -1.7°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Kabupaten Manggarai Timur, East Manggarai Regency

Pinggang Kohët e Namazit
Pados Kohët e Namazit
Poco Renaka Kohët e Namazit
Pandang Kohët e Namazit
Waedamu Kohët e Namazit
Ndilek Kohët e Namazit
Rana Laco Kohët e Namazit
Golopanga Kohët e Namazit
Wae Lenok Kohët e Namazit
Mawe Kohët e Namazit
Wae Kempet Kohët e Namazit
Wae Congkep Kohët e Namazit
Golo Nelo Kohët e Namazit
Gololomes Kohët e Namazit
Ratung Kohët e Namazit
Marang Kohët e Namazit
Helung Kohët e Namazit
Wunu Kohët e Namazit
Golowaso Kohët e Namazit
Wae Pelas Kohët e Namazit
Beapusa Kohët e Namazit
Pari Kohët e Namazit
Mongkol Kohët e Namazit
Ntoreng Kohët e Namazit
Waer Kohët e Namazit
Rewung Kohët e Namazit
Uwu Kohët e Namazit
Bok Kohët e Namazit
Lawir Kohët e Namazit
Wae Lumbang Kohët e Namazit
Balu Kohët e Namazit
Laci Kohët e Namazit
Wae Leong Kohët e Namazit
Wae Panas Kohët e Namazit
Wae Nungel Kohët e Namazit
Wangkung Kohët e Namazit
Wangkung Kohët e Namazit
Wae Ncieng Kohët e Namazit
Wae Damu Kohët e Namazit
Leong Kohët e Namazit
Ndeng Kohët e Namazit
Rembong Kohët e Namazit
Kengko Kohët e Namazit
Lento Kohët e Namazit
Wae Rongkong Kohët e Namazit
Wae Tarap Kohët e Namazit
Rowe Kohët e Namazit
Golobetong Kohët e Namazit
Wae Kolong Kohët e Namazit
Dahang Kohët e Namazit
Beaceki Kohët e Namazit
Golowitu Kohët e Namazit
Menge Kohët e Namazit
Wae Dongkong Kohët e Namazit
Nul Kohët e Namazit
Ntorang Kohët e Namazit
Wae Ntuang Kohët e Namazit
Rentung Kohët e Namazit
Ranawae Kohët e Namazit
Wae Nul Kohët e Namazit
Taga Kohët e Namazit
Nengkal Kohët e Namazit
Wae Roga Kohët e Namazit
Terong Kohët e Namazit
Wae Rendong Kohët e Namazit
Maro Kohët e Namazit
Pandang Kohët e Namazit
Wae Nandir Kohët e Namazit
Cepung Kohët e Namazit
Deno Kohët e Namazit
Wae Kokak Kohët e Namazit
Wuas Kohët e Namazit
Golo Nacang Kohët e Namazit
Wae Cebu Kohët e Namazit
Wae Wuka Kohët e Namazit
Poeng Kohët e Namazit
Leda Kohët e Namazit
Golo Wuring Kohët e Namazit
Lamba Kohët e Namazit
Tangkul Kohët e Namazit
Wae Poeng Kohët e Namazit
Wae Nampar Kohët e Namazit
Poco Lia Kohët e Namazit
Pocong Kohët e Namazit
Wae Buto Kohët e Namazit
Wae Lus Kohët e Namazit
Weli Kohët e Namazit
Ncuang Kohët e Namazit
Wae Nampar Kohët e Namazit
Jawa Kohët e Namazit
Reca Kohët e Namazit
Kodo Kohët e Namazit
Wae Mut Kohët e Namazit
Wae Poleng Kohët e Namazit
Golobongko Kohët e Namazit
Golotopak Kohët e Namazit
Nggari Kohët e Namazit
Goloembong Kohët e Namazit
Heso Kohët e Namazit
Nteweng Kohët e Namazit