Villeda Morales Kohët e Namazit

HN / Gracias a Dios / Villeda Morales

Villeda Morales Drejtimi i Kiblës

N E S W

Villeda Morales Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 60.5°
Villeda Morales, Gracias a Dios Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 60.5° Drejtimi i Vërtetë: 58.1°. Deklinimi Magnetik: 2.4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Villeda Morales, Ramon Villeda Morales, Ramón Villeda Morales

Karasunta Kohët e Namazit
Isla de Paismuna Kohët e Namazit
Titi Kohët e Namazit
Tusidaksa Kohët e Namazit
El Benk Kohët e Namazit
Benk Kohët e Namazit