K’alak’i Chiat’ura Kohët e Namazit

GE / Imereti / K’alak’i Chiat’ura

K’alak’i Chiat’ura Drejtimi i Kiblës

N E S W

K’alak’i Chiat’ura Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 182.5°
K’alak’i Chiat’ura, Imereti Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 182.5° Drejtimi i Vërtetë: 188.9°. Deklinimi Magnetik: -6.4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

K’alak’i Chiat’ura, K'alak'i Chiat'ura, Chiat'ura, Chiatura, Chiatura Municipality

Chalovani Kohët e Namazit
Saliet’i, (Saliet'i) Kohët e Namazit
Tsinsop’eli, (Tsinsop'eli) Kohët e Namazit
Navardzeti Kohët e Namazit
Kats’khi, (Kats'khi) Kohët e Namazit
Zeda-Rgani Kohët e Namazit
Rgani Kohët e Namazit
Sark’velt’ubani, (Sark'velt'ubani) Kohët e Namazit
Chiat’ura, (Chiat'ura) Kohët e Namazit
Sarkveletubani Kohët e Namazit
Skindori Kohët e Namazit
Perevisa Kohët e Namazit
Bunikauri Kohët e Namazit