Rotuma Kohët e Namazit

FJ / Rotuma / Rotuma

Rotuma Drejtimi i Kiblës

N E S W

Rotuma Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 277.3°
Rotuma, Rotuma Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 277.3° Drejtimi i Vërtetë: 288.3°. Deklinimi Magnetik: -11°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Rotuma, RTA

Solmaja Kohët e Namazit
Solpipi Kohët e Namazit
Mount Tapana Kohët e Namazit
Fuagfua Kohët e Namazit
Luhifau Kohët e Namazit
Lulhafau Kohët e Namazit
Ana Beach Kohët e Namazit
Mount Uapa Kohët e Namazit
Mount Paho Kohët e Namazit
Solalete Kohët e Namazit
Feavairere Kohët e Namazit
Solmefu Kohët e Namazit
Tuakoi Kohët e Namazit
Saolei Kohët e Namazit
Raksa’a, (Raksa'a) Kohët e Namazit
Aro Kohët e Namazit
Tuakoi Point Kohët e Namazit
Aro Point Kohët e Namazit
Tuka’i Hill, (Tuka'i Hill) Kohët e Namazit
Hapmak Kohët e Namazit
Feavai Kohët e Namazit
Mount Lelepo Kohët e Namazit
Solhoi Kohët e Namazit
Tarasua Point Kohët e Namazit
Ahau Kohët e Namazit
Maka Passage Kohët e Namazit
Tia Kohët e Namazit
Tuai Kohët e Namazit
Lau Kohët e Namazit
Mount Fua Kohët e Namazit
Atopisi Kohët e Namazit
Niutoto Kohët e Namazit
Juju Kohët e Namazit
Jolmea Kohët e Namazit
Poiva Kohët e Namazit
Gaol Kohët e Namazit
Jumjumi Kohët e Namazit
Elsio Kohët e Namazit
Malsa’a, (Malsa'a) Kohët e Namazit
Tamura Kohët e Namazit
Leproa Kohët e Namazit
Katagi Kohët e Namazit
Samoa Kohët e Namazit
Haga Kohët e Namazit
Salvaka Kohët e Namazit
Mea Kohët e Namazit
Fua Hill Kohët e Namazit
Rotuma Island Kohët e Namazit
Solmafua Kohët e Namazit
Sollaje Kohët e Namazit
Motusa Point Kohët e Namazit
Saukama Kohët e Namazit
Hopmafau Bay Kohët e Namazit
Ropure Point Kohët e Namazit
Roupure Kohët e Namazit
Motusa Kohët e Namazit
Hafea Kohët e Namazit
Toga Kohët e Namazit
Maka Bay Kohët e Namazit
Haroa Kohët e Namazit
Solsesei Kohët e Namazit
Mofmanu Kohët e Namazit
Farema Kohët e Namazit
Vai Kohët e Namazit
Pephaua Kohët e Namazit
Malhaha Point Kohët e Namazit
Uisa Springs Kohët e Namazit
Solnohu Island Kohët e Namazit
Else’e, (Else'e) Kohët e Namazit
Upu Kohët e Namazit
Sumi Kohët e Namazit
Itumuta Kohët e Namazit
Lihava Passage Kohët e Namazit
Pala Kohët e Namazit
Solele Kohët e Namazit
Vaifura Springs Kohët e Namazit
Kelega Kohët e Namazit
Mafkelega Anchorage Kohët e Namazit
Fulia Kohët e Namazit
Solmara Kohët e Namazit
Sumi Springs Kohët e Namazit
Avave Kohët e Namazit
Keua Kohët e Namazit
Maftoa Kohët e Namazit
Savaea Kohët e Namazit
Afoa Bay Kohët e Namazit
Anmosega Point Kohët e Namazit
Uanheta Kohët e Namazit
Solhafu Kohët e Namazit
Sumara Point Kohët e Namazit
Lopo Kohët e Namazit
Ujia Kohët e Namazit
Vairama Kohët e Namazit
Ahai Kohët e Namazit
Lopta Kohët e Namazit
Mount Kugai Kohët e Namazit
Hua Kohët e Namazit
Fapufa Kohët e Namazit
Solroroa Kohët e Namazit
Vairama Kohët e Namazit