Sandys Parish Kohët e Namazit

BM / Sandys / Sandys Parish

Sandys Parish Drejtimi i Kiblës

N E S W

Sandys Parish Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 79.1°
Sandys Parish, Sandys Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 79.1° Drejtimi i Vërtetë: 64.2°. Deklinimi Magnetik: 14.9°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Sandys Parish, Sandys, Somerset

Harman’s Bay, (Harman's Bay) Kohët e Namazit
Frank’s Bay, (Frank's Bay) Kohët e Namazit
Knight’s Hole, (Knight's Hole) Kohët e Namazit
Scotts Hill Kohët e Namazit
Tatem Point Kohët e Namazit
Somerset Kohët e Namazit
Somerset Island Kohët e Namazit
Seymour’s Pond, (Seymour's Pond) Kohët e Namazit
Cedar Hill Kohët e Namazit
Callaghan Bay Kohët e Namazit
Buck Island Kohët e Namazit
Church Bay Kohët e Namazit
Red Hole Kohët e Namazit
Margaret’s Bay, (Margaret's Bay) Kohët e Namazit
Scaur Hill Kohët e Namazit
Cavello Bay Kohët e Namazit
Plaice’s Point, (Plaice's Point) Kohët e Namazit
Jobson’s Point, (Jobson's Point) Kohët e Namazit
King Charles Hole Kohët e Namazit
Little Harbour’s Mouth, (Little Harbour's Mouth) Kohët e Namazit
Jennings Bay Kohët e Namazit
Heydon’s Bay, (Heydon's Bay) Kohët e Namazit
Long Point Kohët e Namazit
Boiling Hole Kohët e Namazit
Morgan’s Island, (Morgan's Island) Kohët e Namazit
Green’s Hill, (Green's Hill) Kohët e Namazit
Methelin Bay Kohët e Namazit
Skroggin’s Bay, (Skroggin's Bay) Kohët e Namazit
Palm Island Kohët e Namazit
Evans Bay Kohët e Namazit
Five Star Island Kohët e Namazit
Fowles’s Point, (Fowles's Point) Kohët e Namazit
Long Bay Kohët e Namazit
Sugar Cane Point Kohët e Namazit
Bethell’s Island, (Bethell's Island) Kohët e Namazit
Mangrove Bay Kohët e Namazit
Ferry Point Kohët e Namazit
Monkey Hole Kohët e Namazit
Evans Pond Kohët e Namazit
Hogfish Cut Kohët e Namazit
Little Sound Kohët e Namazit
Great Harbour’s Mouth, (Great Harbour's Mouth) Kohët e Namazit
Somerset Narrows Kohët e Namazit
Ely’s Harbour, (Ely's Harbour) Kohët e Namazit
Black Bay Kohët e Namazit
Cambridge Beaches Kohët e Namazit
Darrell’s Island, (Darrell's Island) Kohët e Namazit
Skroggin’s Hill, (Skroggin's Hill) Kohët e Namazit
Flora Point Kohët e Namazit
Gibb’s Point, (Gibb's Point) Kohët e Namazit
West Whale Bay Kohët e Namazit
Current Island Kohët e Namazit
Daniel’s Head, (Daniel's Head) Kohët e Namazit
The Scaur Kohët e Namazit
Cathedral Rocks Kohët e Namazit
One Tree Island Kohët e Namazit
Bartlett’s Bay, (Bartlett's Bay) Kohët e Namazit
Watford Island Kohët e Namazit
King’s Point, (King's Point) Kohët e Namazit
Daniel’s Island, (Daniel's Island) Kohët e Namazit
Inner Island Kohët e Namazit
Camber Kohët e Namazit
Burt’s Island, (Burt's Island) Kohët e Namazit
Whale Island Kohët e Namazit
Glebe Hill Kohët e Namazit
Zeta Island Kohët e Namazit
Middle Island Kohët e Namazit
Wreck Bay Kohët e Namazit
Whitney’s Bay, (Whitney's Bay) Kohët e Namazit
Outer Island Kohët e Namazit
Wreck Hill Kohët e Namazit
Boaz Island Kohët e Namazit
Pilchard Bay Kohët e Namazit
Spectacle Island Kohët e Namazit
Epsilon Island Kohët e Namazit
Horseshoe Bay Kohët e Namazit
King’s Point, (King's Point) Kohët e Namazit
Burgess Point Kohët e Namazit
Rickett’s Island, (Rickett's Island) Kohët e Namazit
Delta Island Kohët e Namazit
Ports Island Kohët e Namazit
Peter Tucker’s Bay, (Peter Tucker's Bay) Kohët e Namazit
Eta Island Kohët e Namazit
George’s Bay, (George's Bay) Kohët e Namazit
Theta Island Kohët e Namazit
Smith’s Bay, (Smith's Bay) Kohët e Namazit
Tudor’s Hill, (Tudor's Hill) Kohët e Namazit
Plaice’s Point, (Plaice's Point) Kohët e Namazit
Gamma Island Kohët e Namazit
Navy Channel Kohët e Namazit
George’s Bay, (George's Bay) Kohët e Namazit
Long Island Kohët e Namazit
Malabar Island Kohët e Namazit
The Quintons Kohët e Namazit
Iota Island Kohët e Namazit
Tudor’s Bay, (Tudor's Bay) Kohët e Namazit
Nelly Island Kohët e Namazit
Beta Island Kohët e Namazit
Cobbler’s Island, (Cobbler's Island) Kohët e Namazit
Kappa Island Kohët e Namazit