Republika Srpska Kohët e Namazit

BA / Srpska / Republika Srpska

Republika Srpska Drejtimi i Kiblës

N E S W

Republika Srpska Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 130.8°
Republika Srpska, Srpska Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 130.8° Drejtimi i Vërtetë: 134.3°. Deklinimi Magnetik: -3.5°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Republika Srpska, Bosnia Serb Republic, Republic of Srpska, Republica Serbia, Republique serbe de Bosnie, República Serbia, République serbe de Bosnie, Srpska, Република Српска

Ivankovići, (Ivankovici) Kohët e Namazit
Jošavka Donja, (Josavka Donja) Kohët e Namazit
Maslište, (Masliste) Kohët e Namazit
Piskavac Kohët e Namazit
Ðekiči, (Dekici) Kohët e Namazit
Šiljkovo Brdo, (Siljkovo Brdo) Kohët e Namazit
Pilipovac Kohët e Namazit
Slanac Kohët e Namazit
Jezerine Kohët e Namazit
Jasenova Glavica Kohët e Namazit
Duga Kosa Kohët e Namazit
Repušnica, (Repusnica) Kohët e Namazit
Repušnica, (Repusnica) Kohët e Namazit
Ivanovo Brdo Kohët e Namazit
Kremenica Kohët e Namazit
Bojići, (Bojici) Kohët e Namazit
Grabov Potok Kohët e Namazit
Baserovača, (Baserovaca) Kohët e Namazit
Jošavka, (Josavka) Kohët e Namazit
Klinčino Brdo, (Klincino Brdo) Kohët e Namazit
Trivići, (Trivici) Kohët e Namazit
Vukovići, (Vukovici) Kohët e Namazit
Šiljkovo Brdo, (Siljkovo Brdo) Kohët e Namazit
Stankovići, (Stankovici) Kohët e Namazit
Jelovača, (Jelovaca) Kohët e Namazit
Brđani, (Brdani) Kohët e Namazit
Pavlovići, (Pavlovici) Kohët e Namazit
Modići, (Modici) Kohët e Namazit
Jošavka Donja, (Josavka Donja) Kohët e Namazit
Ravna Gora Kohët e Namazit
Kljajića Brdo, (Kljajica Brdo) Kohët e Namazit
Markovac Kohët e Namazit
Brkan Kosa Kohët e Namazit
Stanići, (Stanici) Kohët e Namazit
Brankovići, (Brankovici) Kohët e Namazit
Milovo Brdo Kohët e Namazit
Crna Obala Kohët e Namazit
Spasojevići, (Spasojevici) Kohët e Namazit
Grabovac Kohët e Namazit
Manatovac Kohët e Namazit
Torine Kohët e Namazit
Duboki Potok Kohët e Namazit
Malevica Kohët e Namazit
Mala Jelovača, (Mala Jelovaca) Kohët e Namazit
Prgino Brdo Kohët e Namazit
Velika Jelovača, (Velika Jelovaca) Kohët e Namazit
Mliješnica, (Mlijesnica) Kohët e Namazit
Borov Potok Kohët e Namazit
Carevica Kohët e Namazit
Savići, (Savici) Kohët e Namazit
Glavica Kohët e Namazit
Mala Jelovača, (Mala Jelovaca) Kohët e Namazit
Radujkovići, (Radujkovici) Kohët e Namazit
Prlišnica, (Prlisnica) Kohët e Namazit
Dvorina Kohët e Namazit
Lekanje Kohët e Namazit
Gajići, (Gajici) Kohët e Namazit
Pašalići, (Pasalici) Kohët e Namazit
Sarići, (Sarici) Kohët e Namazit
Kurjačije Brdo, (Kurjacije Brdo) Kohët e Namazit
Markovac Kohët e Namazit
Previla Kohët e Namazit
Gavrići, (Gavrici) Kohët e Namazit
Crni Vrh Kohët e Namazit
Jelići, (Jelici) Kohët e Namazit
Opsječko, (Opsjecko) Kohët e Namazit
Topići, (Topici) Kohët e Namazit
Miljevac Kohët e Namazit
Topići, (Topici) Kohët e Namazit
Kaperovača, (Kaperovaca) Kohët e Namazit
Jovanovići, (Jovanovici) Kohët e Namazit
Crna Rijeka Kohët e Namazit
Savičići, (Savicici) Kohët e Namazit
Pejakovići, (Pejakovici) Kohët e Namazit
Ravne Kohët e Namazit
Skatavica Kohët e Namazit
Točak, (Tocak) Kohët e Namazit
Široko Vrelo, (Siroko Vrelo) Kohët e Namazit
Ceranića Brdo, (Ceranica Brdo) Kohët e Namazit
Malica Brdo Kohët e Namazit