Modriča Kohët e Namazit

BA / Srpska / Modriča

Modriča Drejtimi i Kiblës

N E S W

Modriča Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 132.3°
Modriča, Srpska Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 132.3° Drejtimi i Vërtetë: 136°. Deklinimi Magnetik: -3.7°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Modriča, Modrica, Modric, Modrič

Modriča, (Modrica) Kohët e Namazit
Donja Dobrinja Kohët e Namazit
Zapadni Lateralni Kanal Kohët e Namazit
Karićka, (Karicka) Kohët e Namazit
Šićara, (Sicara) Kohët e Namazit
Razvala Kohët e Namazit
Dusa Kohët e Namazit
Tarevci Kohët e Namazit
Prudovi Kohët e Namazit
Kulina Kohët e Namazit
Kriva Bara Kohët e Namazit
Mlake Kohët e Namazit
Gnionica Kohët e Namazit
Jakešnica, (Jakesnica) Kohët e Namazit
Modrički Lug, (Modricki Lug) Kohët e Namazit
Smrdan Kohët e Namazit
Dobor Kohët e Namazit
Pustara Kohët e Namazit
Starača, (Staraca) Kohët e Namazit
Dobor Kohët e Namazit
Jakeš, (Jakes) Kohët e Namazit
Kladari Gornji Kohët e Namazit
Oteža, (Oteza) Kohët e Namazit
Cerova Kohët e Namazit
Jakeš, (Jakes) Kohët e Namazit
Gornjani Kohët e Namazit
Travnjačina, (Travnjacina) Kohët e Namazit
Riječani Donji, (Rijecani Donji) Kohët e Namazit
Trebava Kohët e Namazit
Suho Polje Kohët e Namazit
Kužnjača, (Kuznjaca) Kohët e Namazit
Babešnica, (Babesnica) Kohët e Namazit
Gnionica Kohët e Namazit
Martinovića Brdo, (Martinovica Brdo) Kohët e Namazit
Vučji Potok, (Vucji Potok) Kohët e Namazit
Garevac Kohët e Namazit
Bećirovac, (Becirovac) Kohët e Namazit
Čorićka, (Coricka) Kohët e Namazit
Gornje Polje Kohët e Namazit
Zeleni Vir Kohët e Namazit
Orahovo Kohët e Namazit
Ješanov Vis, (Jesanov Vis) Kohët e Namazit
Orahova Kohët e Namazit
Gložik, (Glozik) Kohët e Namazit
Pašinac, (Pasinac) Kohët e Namazit
Visibaba Kohët e Namazit
Baje Kohët e Namazit
Kolibe Kohët e Namazit
Gornji Skugrić, (Gornji Skugric) Kohët e Namazit
Čopori, (Copori) Kohët e Namazit
Skugrić Gornji, (Skugric Gornji) Kohët e Namazit