Federation of Bosnia and Herzegovina Kohët e Namazit

BA / Federation of B&H / Federation of Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina Drejtimi i Kiblës

N E S W

Federation of Bosnia and Herzegovina Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 130.1°
Federation of Bosnia and Herzegovina, Federation of B&H Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 130.1° Drejtimi i Vërtetë: 133.6°. Deklinimi Magnetik: -3.5°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosniak-Croat Federation, Federacija Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Khercegovine, Federacion de Bosnia-Herzegovina, Federation de Bosnie-et-Herzegovine, Federation of B&H, Foederation Bosnien und Herzegowina, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, Föderation Bosnien und Herzegowina, Muslimansko-Hrvatska Federacija, Федерација Босне и Херцеговине

Gola Brda Kohët e Namazit
Kik Kohët e Namazit
Ključ, (Kljuc) Kohët e Namazit
Dubac Kohët e Namazit
Javorak Kohët e Namazit
Doci Kohët e Namazit
Škrinjača, (Skrinjaca) Kohët e Namazit
Tikvina Kohët e Namazit
Ušjevo, (Usjevo) Kohët e Namazit
Križ, (Kriz) Kohët e Namazit
Ulak Kohët e Namazit
Durmiševići, (Durmisevici) Kohët e Namazit
Ljubove Kohët e Namazit
Jelovac Kohët e Namazit
Vučja Kosa, (Vucja Kosa) Kohët e Namazit
Mehići, (Mehici) Kohët e Namazit
Derviši, (Dervisi) Kohët e Namazit
Zastave Kohët e Namazit
Mratin Kohët e Namazit
Korići, (Korici) Kohët e Namazit
Dadići, (Dadici) Kohët e Namazit
Šehići, (Sehici) Kohët e Namazit
Pleća, (Pleca) Kohët e Namazit
Malići, (Malici) Kohët e Namazit
Bojska Kohët e Namazit
Mlič, (Mlic) Kohët e Namazit
Stranik Kohët e Namazit
Seferovići, (Seferovici) Kohët e Namazit
Zukići, (Zukici) Kohët e Namazit
Gornja Ričica, (Gornja Ricica) Kohët e Namazit
Grnica Kohët e Namazit
Kik Kohët e Namazit
Grižići, (Grizici) Kohët e Namazit
Zahirovići, (Zahirovici) Kohët e Namazit
Brda Kohët e Namazit
Kućine, (Kucine) Kohët e Namazit
Suhodol Kohët e Namazit
Memići, (Memici) Kohët e Namazit
Vrtaljka Kohët e Namazit
Klapavice Kohët e Namazit
Trbare Kohët e Namazit
Brutci Kohët e Namazit
Turčin, (Turcin) Kohët e Namazit
Mali Gusar Kohët e Namazit
Skakaljka Kohët e Namazit
Brankovača, (Brankovaca) Kohët e Namazit
Ščedim, (Scedim) Kohët e Namazit
Veliki Gusar Kohët e Namazit
Kik Kohët e Namazit
Koprivnica Kohët e Namazit
Studenica Kohët e Namazit
Brdo Kohët e Namazit
Lužani, (Luzani) Kohët e Namazit
Stubica Kohët e Namazit
Barik Brdo Kohët e Namazit
Glavaš, (Glavas) Kohët e Namazit
Bukovica Kohët e Namazit
Baba Kohët e Namazit
Limovine Kohët e Namazit
Lebrnica Kohët e Namazit
Sritoš, (Sritos) Kohët e Namazit
Vrletina Kohët e Namazit
Rastova Kosa Kohët e Namazit
Kaoci Kohët e Namazit
Rajci Kohët e Namazit
Slavinac Kohët e Namazit
Paljika Kohët e Namazit
Bare Kohët e Namazit
Gobelića Ravan, (Gobelica Ravan) Kohët e Namazit
Oglavak Kohët e Namazit
Jasikov Do Kohët e Namazit
Alići, (Alici) Kohët e Namazit
Prisedle Kohët e Namazit
Ljuna Kohët e Namazit
Hum Kohët e Namazit
Donja Ričica, (Donja Ricica) Kohët e Namazit
Hrasnica Kohët e Namazit
Sokoline Kohët e Namazit
Marinčić, (Marincic) Kohët e Namazit
Rajci Kohët e Namazit
Vrelo Bistrice Kohët e Namazit
Alibegova Gruda Kohët e Namazit
Borje Kohët e Namazit
Ograđenica, (Ogradenica) Kohët e Namazit
Rosulje Kohët e Namazit
Bistrica Kohët e Namazit
Dobra Voda Kohët e Namazit
Pavice Kohët e Namazit
Dedina Žega, (Dedina Zega) Kohët e Namazit
Dobra Voda Kohët e Namazit
Rovovi Kohët e Namazit
Suhodol Kohët e Namazit
Medveđi Dolac, (Medvedi Dolac) Kohët e Namazit
Brezovača, (Brezovaca) Kohët e Namazit