Mariehamns stad Kohët e Namazit

AX / Mariehamns stad / Mariehamns stad

Mariehamns stad Drejtimi i Kiblës

N E S W

Mariehamns stad Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.2°
Mariehamns stad, Mariehamns stad Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.2° Drejtimi i Vërtetë: 151.2°. Deklinimi Magnetik: -6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Mariehamns stad, Mariehamn

Mariehamn Kohët e Namazit
Ytternäs, (Ytternaes) Kohët e Namazit
Västra Ytternäs, (Vaestra Ytternaes) Kohët e Namazit
Lotsberget Kohët e Namazit
Mariehamn Port Kohët e Namazit
Klinten Kohët e Namazit
Rommarn Kohët e Namazit
Östra Ytternäs, (OEstra Ytternaes) Kohët e Namazit
Lökskär, (Loekskaer) Kohët e Namazit
Mariehamn Port Kohët e Namazit
Lotsberget Kohët e Namazit
Gregersö, (Gregerso) Kohët e Namazit
Svibyviken Kohët e Namazit
Trovill Kohët e Namazit
Mariehamn Kohët e Namazit
Strandnäs, (Strandnaes) Kohët e Namazit
Möckelö, (Mockelo) Kohët e Namazit
Slemmern Kohët e Namazit
Lagneskär, (Lagneskaer) Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Torpfjärden, (Torpfjarden) Kohët e Namazit
Trovill Kohët e Namazit
Gregersö, (Gregerso) Kohët e Namazit
Svibyviken Kohët e Namazit
Ytternäs, (Ytternaes) Kohët e Namazit
Hindersböle, (Hindersboele) Kohët e Namazit
Svinö, (Svinoe) Kohët e Namazit
Rommarn Kohët e Namazit
Slemmern Kohët e Namazit
Västra Ytternäs, (Vaestra Ytternaes) Kohët e Namazit
Kapellbergen Kohët e Namazit
Östra Ytternäs, (OEstra Ytternaes) Kohët e Namazit
Bläsan, (Blaesan) Kohët e Namazit
Möckelöfjärden, (Mockelofjarden) Kohët e Namazit
Torpfjärden, (Torpfjarden) Kohët e Namazit
Buröfjärden, (Burofjarden) Kohët e Namazit
Kalmsta Kohët e Namazit
Klinten Kohët e Namazit
Lökskär, (Loekskaer) Kohët e Namazit
Saltholmen Kohët e Namazit
Granö klubb, (Granoe klubb) Kohët e Namazit
Lagneskär, (Lagneskaer) Kohët e Namazit
Möckelö, (Mockelo) Kohët e Namazit
Slätholmen, (Slaetholmen) Kohët e Namazit
Granholm Kohët e Namazit
Granö, (Grano) Kohët e Namazit
Buträsk, (Butrask) Kohët e Namazit
Bäckviken, (Backviken) Kohët e Namazit
Brandö, (Brandoe) Kohët e Namazit
Bläsan, (Blaesan) Kohët e Namazit
Lemböte, (Lemboete) Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Vitfågelskär, (Vitfagelskar) Kohët e Namazit
Kalmarviken Kohët e Namazit
Saltholmen Kohët e Namazit
Strandnäs, (Strandnaes) Kohët e Namazit
Bjurskatan Kohët e Namazit
Granskär, (Granskaer) Kohët e Namazit
Hindersböle, (Hindersboele) Kohët e Namazit
Styrsö, (Styrsoe) Kohët e Namazit
Fagerlund Kohët e Namazit
Buröfjärden, (Burofjarden) Kohët e Namazit
Kalmarviken Kohët e Namazit
Rödgrund, (Rodgrund) Kohët e Namazit
Södergård, (Soedergard) Kohët e Namazit
Södervik, (Sodervik) Kohët e Namazit
Nåtö Strömmen, (Nato Strommen) Kohët e Namazit
Nåtö, (Nato) Kohët e Namazit
Svinö, (Svinoe) Kohët e Namazit
Kapellbergen Kohët e Namazit
Södergård, (Soedergard) Kohët e Namazit
Rankgården, (Rankgarden) Kohët e Namazit
Rankgården, (Rankgarden) Kohët e Namazit
Rankgårds Gnaten, (Rankgards Gnaten) Kohët e Namazit
Bolvik Kohët e Namazit
Sengrund Kohët e Namazit
Kalmsta Kohët e Namazit
Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal) Kohët e Namazit
Druvan Kohët e Namazit
Nåtö, (Natoe) Kohët e Namazit
Bjurskatan Kohët e Namazit
Kalvskären, (Kalvskaren) Kohët e Namazit
Möckelöfjärden, (Mockelofjarden) Kohët e Namazit
Bolvik Kohët e Namazit
Rankgårds Gnaten, (Rankgards Gnaten) Kohët e Namazit
Lemböte, (Lemboete) Kohët e Namazit
Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal) Kohët e Namazit
Lemböte, (Lemboete) Kohët e Namazit
Granö klubb, (Granoe klubb) Kohët e Namazit
Jungfruskär, (Jungfruskar) Kohët e Namazit
Buträsk, (Butrask) Kohët e Namazit
Buträsk, (Butrask) Kohët e Namazit
Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal) Kohët e Namazit
Fagerlund Kohët e Namazit
Vitfågelskär, (Vitfagelskar) Kohët e Namazit
Södervik, (Sodervik) Kohët e Namazit
Bäckviken, (Backviken) Kohët e Namazit
Skogsö Grund, (Skogso Grund) Kohët e Namazit
Brandö, (Brandoe) Kohët e Namazit
Slätholmen, (Slaetholmen) Kohët e Namazit