Sottunga Kohët e Namazit

AX / Ålands skärgård / Sottunga

Sottunga Drejtimi i Kiblës

N E S W

Sottunga Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 146°
Sottunga, Ålands skärgård Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 146° Drejtimi i Vërtetë: 152.4°. Deklinimi Magnetik: -6.4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Sottunga, Sottunga Kommun, Sottunga vald, Sottungan Kunta, suo tong a, Соттунга, 索通阿

Sandskär, (Sandskaer) Kohët e Namazit
Syndeskär, (Syndeskaer) Kohët e Namazit
Ljusörarna, (Ljusorarna) Kohët e Namazit
Södra Ståtstenen, (Sodra Statstenen) Kohët e Namazit
Sandskärs Stenen, (Sandskars Stenen) Kohët e Namazit
Bredören, (Bredoeren) Kohët e Namazit
Getskär, (Getskaer) Kohët e Namazit
Högskär, (Hoegskaer) Kohët e Namazit
Rönnskär, (Roennskaer) Kohët e Namazit
Ljungöbådan, (Ljungobadan) Kohët e Namazit
Pjukansören, (Pjukansoeren) Kohët e Namazit
Flatskär, (Flatskaer) Kohët e Namazit
Pillfjärden, (Pillfjarden) Kohët e Namazit
Norra Ståtstenen, (Norra Statstenen) Kohët e Namazit
Stegelören, (Stegeloren) Kohët e Namazit
Svartkobb Kohët e Namazit
Tjurgrund Kohët e Namazit
Tjurgrund Kohët e Namazit
Högskären, (Hogskaren) Kohët e Namazit
Hjortronskär, (Hjortronskaer) Kohët e Namazit
Busskär, (Busskaer) Kohët e Namazit
Stora Örskär, (Stora OErskaer) Kohët e Namazit
Nölskär, (Noelskaer) Kohët e Namazit
Granören, (Granoeren) Kohët e Namazit
Rödgrund, (Roedgrund) Kohët e Namazit
Nötören, (Notoren) Kohët e Namazit
Stora Abborrskär, (Stora Abborrskaer) Kohët e Namazit
Dömmanskär, (Doemmanskaer) Kohët e Namazit
Hamnö, (Hamnoe) Kohët e Namazit
Stackören, (Stackoeren) Kohët e Namazit
Gåsvik, (Gasvik) Kohët e Namazit
Stora Örskär, (Stora OErskaer) Kohët e Namazit
Stumskär, (Stumskaer) Kohët e Namazit
Ljungö, (Ljungoe) Kohët e Namazit
Häran, (Haeran) Kohët e Namazit
Södö, (Soedoe) Kohët e Namazit
Söstre, (Sostre) Kohët e Namazit
Ängö, (AEngoe) Kohët e Namazit
Jordkumlet Kohët e Namazit
Sundskär, (Sundskaer) Kohët e Namazit
Norra Ståtstenen, (Norra Statstenen) Kohët e Namazit
Hamnklobb Kohët e Namazit
Högskären, (Hogskaren) Kohët e Namazit
Sonaklobb Kohët e Namazit
Rönnskär, (Roennskaer) Kohët e Namazit
Stora Abborrskär, (Stora Abborrskaer) Kohët e Namazit
Sälsö, (Saelsoe) Kohët e Namazit
Sottunga Kohët e Namazit
Getskär, (Getskaer) Kohët e Namazit
Bredören, (Bredoeren) Kohët e Namazit
Östra Stenskär, (OEstra Stenskaer) Kohët e Namazit
Nölskär, (Noelskaer) Kohët e Namazit
Storsottunga Kohët e Namazit