Kumlinge Kohët e Namazit

AX / Ålands skärgård / Kumlinge

Kumlinge Drejtimi i Kiblës

N E S W

Kumlinge Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 146.1°
Kumlinge, Ålands skärgård Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 146.1° Drejtimi i Vërtetë: 152.5°. Deklinimi Magnetik: -6.4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Kumlinge, Kumlinge Kommun, Kumlinge vald, Kumlingen Kunta, Kumlingė, ku mu ling e, Кумлинге, 庫姆靈厄

Enklinge Kohët e Namazit
Enklinge Kohët e Namazit
Sälvik, (Saelvik) Kohët e Namazit
Tistronklobb Kohët e Namazit
Bockholm Kohët e Namazit
Bådan, (Badan) Kohët e Namazit
Ängholm, (AEngholm) Kohët e Namazit
Kråkskär, (Krakskaer) Kohët e Namazit
Bärö Sund, (Baro Sund) Kohët e Namazit
Gloskär, (Gloskaer) Kohët e Namazit
Stråket, (Straket) Kohët e Namazit
Finnslätt, (Finnslaett) Kohët e Namazit
Rödskär, (Roedskaer) Kohët e Namazit
Stenskär, (Stenskar) Kohët e Namazit
Mulan Kohët e Namazit
Melarskär, (Melarskar) Kohët e Namazit
Bärö, (Baeroe) Kohët e Namazit
Blackskär, (Blackskaer) Kohët e Namazit
Tistronören, (Tistronoeren) Kohët e Namazit
Ytterstören, (Ytterstoren) Kohët e Namazit
Söderören, (Soederoeren) Kohët e Namazit
Västra Borgskär, (Vaestra Borgskaer) Kohët e Namazit
Västra Varpskär, (Vaestra Varpskaer) Kohët e Namazit
Stenören, (Stenoeren) Kohët e Namazit
Hundskär, (Hundskar) Kohët e Namazit
Granskär, (Granskaer) Kohët e Namazit
Ivarsgrund Kohët e Namazit
Norra Rysskär, (Norra Rysskaer) Kohët e Namazit
Lappvesi Kohët e Namazit
Innerskäret, (Innerskaeret) Kohët e Namazit
Långa Skutnäsören, (Langa Skutnasoren) Kohët e Namazit
Stora Måsören, (Stora Masoeren) Kohët e Namazit