Föglö Kohët e Namazit

AX / Ålands skärgård / Föglö

Föglö Drejtimi i Kiblës

N E S W

Föglö Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.7°
Föglö, Ålands skärgård Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.7° Drejtimi i Vërtetë: 151.9°. Deklinimi Magnetik: -6.2°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Föglö, Foegloe, Fjogljo, Foegloe vald, Föglö vald, fu ge lei, Фёглё, 弗格勒

Granö, (Granoe) Kohët e Namazit
Moderholm Kohët e Namazit
Flintskär, (Flintskar) Kohët e Namazit
Apelholm Kohët e Namazit
Markobbarna Kohët e Namazit
Notholmen Kohët e Namazit
Stenskär, (Stenskaer) Kohët e Namazit
Bredskär, (Bredskar) Kohët e Namazit
Vårholm, (Varholm) Kohët e Namazit
Gloskär, (Gloskar) Kohët e Namazit
Insjön, (Insjon) Kohët e Namazit
Mjödö, (Mjodo) Kohët e Namazit
Flintskär, (Flintskar) Kohët e Namazit
Rönnskärs Fladan, (Ronnskars Fladan) Kohët e Namazit
Högholmen, (Hoegholmen) Kohët e Namazit
Keskär, (Keskar) Kohët e Namazit
Ramsö, (Ramsoe) Kohët e Namazit
Gildeskär, (Gildeskar) Kohët e Namazit
Bredskär, (Bredskar) Kohët e Namazit
Lilla Kråkskär, (Lilla Krakskaer) Kohët e Namazit
Lammskär, (Lammskar) Kohët e Namazit
Ormgård, (Ormgard) Kohët e Namazit
Näversholm, (Naversholm) Kohët e Namazit
Grisselskär, (Grisselskaer) Kohët e Namazit
Börsholm, (Boersholm) Kohët e Namazit
Haget Kohët e Namazit
Skogboda Kohët e Namazit
Näversholma, (Naeversholma) Kohët e Namazit
Östergrundet, (Ostergrundet) Kohët e Namazit
Södersundet, (Sodersundet) Kohët e Namazit
Föglö, (Foglo) Kohët e Namazit
Ryssholm Kohët e Namazit
Kyrksundet Kohët e Namazit
Bofjärden, (Bofjarden) Kohët e Namazit
Salskär, (Salskar) Kohët e Namazit
Kyrklandet Kohët e Namazit
Äspskär, (AEspskaer) Kohët e Namazit
Stora Estö, (Stora Estoe) Kohët e Namazit
Näversfjärden, (Naversfjarden) Kohët e Namazit
Svartknobborna Kohët e Namazit
Sonnbodalandet Kohët e Namazit
Östersocknen, (OEstersocknen) Kohët e Namazit
Fjärdharan, (Fjardharan) Kohët e Namazit
Vindnotholm Kohët e Namazit
Sommarö, (Sommaro) Kohët e Namazit
Sanda Kohët e Namazit
Björsboda, (Bjoersboda) Kohët e Namazit
Klovskärsfjärden, (Klovskarsfjarden) Kohët e Namazit
Höga Grillskär, (Hoega Grillskaer) Kohët e Namazit
Brunnskärskobbarna, (Brunnskarskobbarna) Kohët e Namazit
Brunnskär, (Brunnskaer) Kohët e Namazit
Degernäs, (Degernaes) Kohët e Namazit
Föglö, (Foegloe) Kohët e Namazit