Lemland Kohët e Namazit

AX / Ålands landsbygd / Lemland

Lemland Drejtimi i Kiblës

N E S W

Lemland Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.3°
Lemland, Ålands landsbygd Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.3° Drejtimi i Vërtetë: 151.4°. Deklinimi Magnetik: -6.1°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Lemland, Lemlandi vald, Lemlandin Kunta, Lemlands Kommun, lai mu lan, Лемланд, 萊姆蘭

Norrby Kohët e Namazit
Högvalla, (Hoegvalla) Kohët e Namazit
Kajtoviken Kohët e Namazit
Hemön, (Hemon) Kohët e Namazit
Nygård, (Nygard) Kohët e Namazit
Lemland Kohët e Namazit
Norrbynäset, (Norrbynaset) Kohët e Namazit
Bistorp Kohët e Namazit
Mellanviken Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Söderby, (Soederby) Kohët e Namazit
Norrängarna, (Norrangarna) Kohët e Namazit
Bistorpberget Kohët e Namazit
Långskata, (Langskata) Kohët e Namazit
Österlund, (OEsterlund) Kohët e Namazit
Bengtsböle, (Bengtsboele) Kohët e Namazit
Västervik, (Vastervik) Kohët e Namazit
Önningbyfjärden, (Onningbyfjarden) Kohët e Namazit
Kasberget Kohët e Namazit
Hellestorp Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Rörstorp, (Roerstorp) Kohët e Namazit
Nedre Börs, (Nedre Boers) Kohët e Namazit
Kungsholm Kohët e Namazit
Apalnäs, (Apalnas) Kohët e Namazit
Segelgrundet Kohët e Namazit
Buträsk, (Butrask) Kohët e Namazit
Bäckviken, (Backviken) Kohët e Namazit
Knutsboda Kohët e Namazit
Lemböte, (Lemboete) Kohët e Namazit
Bastvik Kohët e Namazit
Bastvik Kohët e Namazit
Kopnäsberget, (Kopnaesberget) Kohët e Namazit
Rörstorpsmossen, (Rorstorpsmossen) Kohët e Namazit
Södergård, (Soedergard) Kohët e Namazit
Södervik, (Sodervik) Kohët e Namazit
Stora Rödgrundet, (Stora Rodgrundet) Kohët e Namazit
Södergård, (Soedergard) Kohët e Namazit
Bolvik Kohët e Namazit
Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal) Kohët e Namazit
Bredmo Kohët e Namazit
Bolvik Kohët e Namazit
Lemböte, (Lemboete) Kohët e Namazit
Träsket, (Trasket) Kohët e Namazit
Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal) Kohët e Namazit
Lemböte, (Lemboete) Kohët e Namazit
Buträsk, (Butrask) Kohët e Namazit
Buträsk, (Butrask) Kohët e Namazit
Nabben Kohët e Namazit
Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal) Kohët e Namazit
Storviks Träsk, (Storviks Trask) Kohët e Namazit
Södervik, (Sodervik) Kohët e Namazit
Kopnäs, (Kopnas) Kohët e Namazit
Bäckviken, (Backviken) Kohët e Namazit
Bodkargölen, (Bodkargolen) Kohët e Namazit
Södervik, (Sodervik) Kohët e Namazit
Bäckviken, (Backviken) Kohët e Namazit