Jomala Kohët e Namazit

AX / Ålands landsbygd / Jomala

Jomala Drejtimi i Kiblës

N E S W

Jomala Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.2°
Jomala, Ålands landsbygd Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.2° Drejtimi i Vërtetë: 151.2°. Deklinimi Magnetik: -6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Jomala, Jomala Kommun, Jomala vald, Jomalan Kunta, yue ma la, Йомала, 約馬拉

Grannabbakärret, (Grannabbakarret) Kohët e Namazit
Ulvsby Kohët e Namazit
Ingby Kohët e Namazit
Norrsunda Kohët e Namazit
Markusas Kohët e Namazit
Karrböle, (Karrboele) Kohët e Namazit
Andersböle, (Andersboele) Kohët e Namazit
Möckelby, (Moeckelby) Kohët e Namazit
Kyrkobyn Kohët e Namazit
Buskböle, (Buskboele) Kohët e Namazit
Gölby, (Goelby) Kohët e Namazit
Grins Kohët e Namazit
Östanåker, (OEstanaker) Kohët e Namazit
Jomala Kohët e Namazit
Jans Kohët e Namazit
Ringsböle, (Ringsboele) Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Prästträsket, (Prasttrasket) Kohët e Namazit
Södersunda, (Soedersunda) Kohët e Namazit
Ämnesviken, (Amnesviken) Kohët e Namazit
Björsby, (Bjoersby) Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Kasberget Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Södergård, (Soedergard) Kohët e Namazit
Söderskog, (Soderskog) Kohët e Namazit
Kasberget Kohët e Namazit
Vargsunda Kohët e Namazit
Ringsböle, (Ringsboele) Kohët e Namazit
Boskas Kohët e Namazit
Julle Kohët e Namazit
Dalkarby Kohët e Namazit
Norrängen, (Norraengen) Kohët e Namazit
Torp Kohët e Namazit
Kihla Kohët e Namazit
Jans Kohët e Namazit
Vargsundet Kohët e Namazit
Kasberget Kohët e Namazit
Jomalby Kohët e Namazit
Överby, (OEverby) Kohët e Namazit
Västansunda, (Vaestansunda) Kohët e Namazit
Torp Kohët e Namazit
Västerkalmare, (Vaesterkalmare) Kohët e Namazit
Dalkarby Kohët e Namazit
Boskas Kohët e Namazit
Norrskogen Kohët e Namazit
Grins Kohët e Namazit
Julle Kohët e Namazit
Degerberget Kohët e Namazit
Östanåker, (OEstanaker) Kohët e Namazit
Björsby, (Bjoersby) Kohët e Namazit
Degerberget Kohët e Namazit
Kasberget Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Västerkalmare, (Vaesterkalmare) Kohët e Namazit
Karrböle, (Karrboele) Kohët e Namazit
Grönbacka, (Groenbacka) Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Västerbergen, (Vasterbergen) Kohët e Namazit
Buskböle, (Buskboele) Kohët e Namazit
Gölby, (Goelby) Kohët e Namazit
Janses Kohët e Namazit
Prästträsket, (Prasttrasket) Kohët e Namazit
Utskogarna Kohët e Namazit
Ämnesviken, (Amnesviken) Kohët e Namazit
Söderskog, (Soderskog) Kohët e Namazit
Andersböle, (Andersboele) Kohët e Namazit
Grönbacka, (Groenbacka) Kohët e Namazit
Östanåker, (OEstanaker) Kohët e Namazit