Hammarland Kohët e Namazit

AX / Ålands landsbygd / Hammarland

Hammarland Drejtimi i Kiblës

N E S W

Hammarland Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.1°
Hammarland, Ålands landsbygd Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.1° Drejtimi i Vërtetë: 151.1°. Deklinimi Magnetik: -6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Hammarland, Hammarlandi vald, Hammarlandin Kunta, Hammarlands Kommun, Khammarland, ha ma lan, Хаммарланд, 哈馬蘭

Storängarna, (Storangarna) Kohët e Namazit
Sålis, (Salis) Kohët e Namazit
Lillbolstad Kohët e Namazit
Botberg Kohët e Namazit
Bredbolstad Kohët e Namazit
Landviken Kohët e Namazit
Bergholmen Kohët e Namazit
Slåttholmen, (Slattholmen) Kohët e Namazit
Landvikskatan Kohët e Namazit
Fly Kohët e Namazit
Bovik Kohët e Namazit
Bovik Kohët e Namazit
Mörby, (Moerby) Kohët e Namazit
Posta Kohët e Namazit
Furulund Kohët e Namazit
Vårdberg, (Vardberg) Kohët e Namazit
Trutvik Träsk, (Trutvik Trask) Kohët e Namazit
Örarna, (Orarna) Kohët e Namazit
Ivarskär, (Ivarskar) Kohët e Namazit
Södergård, (Soedergard) Kohët e Namazit
Västerbergen, (Vasterbergen) Kohët e Namazit
Månäng, (Manaeng) Kohët e Namazit
Björkbo, (Bjoerkbo) Kohët e Namazit
Laine Kohët e Namazit
Fasjö, (Fasjo) Kohët e Namazit
Ivarskärsfjärden, (Ivarskarsfjarden) Kohët e Namazit
Hammarland Kohët e Namazit
Kattby Kohët e Namazit
Norrö, (Norro) Kohët e Namazit
Hästö, (Hasto) Kohët e Namazit
Skabbö, (Skabbo) Kohët e Namazit
Marsund Kohët e Namazit
Björkö, (Bjorko) Kohët e Namazit
Frebbenby Kohët e Namazit
Strandäng, (Strandaeng) Kohët e Namazit
Dillängarna, (Dillangarna) Kohët e Namazit
Holmsjön, (Holmsjon) Kohët e Namazit
Västerbo, (Vaesterbo) Kohët e Namazit
Berggrund Kohët e Namazit
Idgrund Kohët e Namazit
Söderskog, (Soderskog) Kohët e Namazit
Sältingsgrund, (Saltingsgrund) Kohët e Namazit
Holm Kohët e Namazit
Bohem Kohët e Namazit
Sandviksfjärden, (Sandviksfjarden) Kohët e Namazit
Kalvgrund Kohët e Namazit
Idgrund Kohët e Namazit
Svartnö, (Svartno) Kohët e Namazit
Berggrund Kohët e Namazit
Söderlund, (Soederlund) Kohët e Namazit
Korrvik Kohët e Namazit
Sältingsgrund, (Saltingsgrund) Kohët e Namazit