Geta Kohët e Namazit

Geta Drejtimi i Kiblës

N E S W

Geta Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.2°
Geta, Ålands landsbygd Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.2° Drejtimi i Vërtetë: 151.3°. Deklinimi Magnetik: -6.1°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Geta, Eta, Geta Kommun, Geta vald, Getan Kunta, gai ta, Ета, 蓋塔

Österklobben, (Osterklobben) Kohët e Namazit
Fågelberget, (Fagelberget) Kohët e Namazit
Öraudden, (Oraudden) Kohët e Namazit
Havsöra, (Havsora) Kohët e Namazit
Jomalö, (Jomalo) Kohët e Namazit
Djupviken Kohët e Namazit
Sågkvarnträsket, (Sagkvarntrasket) Kohët e Namazit
Kalven Kohët e Namazit
Kalvsgrundet Kohët e Namazit
Fagernäs Träsk, (Fagernas Trask) Kohët e Namazit
Svartträsk, (Svarttrask) Kohët e Namazit
Lågan, (Lagan) Kohët e Namazit
Långträsk, (Langtrask) Kohët e Namazit
Långträsk, (Langtrask) Kohët e Namazit
Fjärdgrynnan, (Fjardgrynnan) Kohët e Namazit
Boträsk, (Botrask) Kohët e Namazit
Hägnsträsk, (Hagnstrask) Kohët e Namazit
Saltflyttan Kohët e Namazit
Långö, (Lango) Kohët e Namazit
Långbådan, (Langbadan) Kohët e Namazit
Klobben Kohët e Namazit
Gröndals Träsk, (Grondals Trask) Kohët e Namazit
Stacken Kohët e Namazit
Fladan Kohët e Namazit
Husklint Kohët e Namazit
Gamlan Kohët e Namazit
Söderberg, (Soederberg) Kohët e Namazit
Dånö, (Danoe) Kohët e Namazit
Tellskär, (Tellskar) Kohët e Namazit
Getabergen Kohët e Namazit
Västergeta, (Vaestergeta) Kohët e Namazit
Dånö, (Danoe) Kohët e Namazit
Signildskrubba Kohët e Namazit
Kasberget Kohët e Namazit
Näset, (Naset) Kohët e Namazit
Idskär, (Idskaer) Kohët e Namazit
Brunkan Kohët e Namazit
Bonäsfjärden, (Bonasfjarden) Kohët e Namazit
Östergeta, (OEstergeta) Kohët e Namazit
Kalvgödarna, (Kalvgodarna) Kohët e Namazit
Geta Kohët e Namazit
Lammskär, (Lammskaer) Kohët e Namazit
Mellanskär, (Mellanskaer) Kohët e Namazit