Ålands landsbygd Kohët e Namazit

AX / Ålands landsbygd / Ålands landsbygd

Ålands landsbygd Drejtimi i Kiblës

N E S W

Ålands landsbygd Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.2°
Ålands landsbygd, Ålands landsbygd Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.2° Drejtimi i Vërtetë: 151.3°. Deklinimi Magnetik: -6.1°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Ålands landsbygd, Alands landsbygd

Åttböle, (Attboele) Kohët e Namazit
Markusböle, (Markusboele) Kohët e Namazit
Stornäs, (Stornaes) Kohët e Namazit
Stornäs, (Stornas) Kohët e Namazit
Långsjön, (Langsjoen) Kohët e Namazit
Österskog, (Osterskog) Kohët e Namazit
Markusbölefjärden, (Markusbolefjarden) Kohët e Namazit
Markusbölefjärden, (Markusbolefjarden) Kohët e Namazit
Pålsböle, (Palsboele) Kohët e Namazit
Storträsk, (Stortrask) Kohët e Namazit
Slussfjärden, (Slussfjarden) Kohët e Namazit
Svartsmara Kohët e Namazit
Karrböle, (Karrboele) Kohët e Namazit
Finström, (Finstroem) Kohët e Namazit
Rågetsböle, (Ragetsboele) Kohët e Namazit
Slussfjärden, (Slussfjarden) Kohët e Namazit
Andersböle, (Andersboele) Kohët e Namazit
Rönnhem, (Roennhem) Kohët e Namazit
Västerträsk, (Vastertrask) Kohët e Namazit
Stornäs, (Stornas) Kohët e Namazit
Buskböle, (Buskboele) Kohët e Namazit
Gölby, (Goelby) Kohët e Namazit
Grins Kohët e Namazit
Västerträsk, (Vastertrask) Kohët e Namazit
Östanåker, (OEstanaker) Kohët e Namazit
Jans Kohët e Namazit
Storträsk, (Stortrask) Kohët e Namazit
Emnas Kohët e Namazit
Ringsböle, (Ringsboele) Kohët e Namazit
Åttböle, (Attboele) Kohët e Namazit
Norrberg Kohët e Namazit
Godby Kohët e Namazit
Emkarby Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Markusböle, (Markusboele) Kohët e Namazit
Tärnbolstad, (Taernbolstad) Kohët e Namazit
Ämnesviken, (Amnesviken) Kohët e Namazit
Björsby, (Bjoersby) Kohët e Namazit
Stornäs, (Stornaes) Kohët e Namazit
Gibböle, (Gibboele) Kohët e Namazit
Norrgård, (Norrgard) Kohët e Namazit
Söderskog, (Soderskog) Kohët e Namazit
Ringsböle, (Ringsboele) Kohët e Namazit
Österskog, (Osterskog) Kohët e Namazit
Långsjön, (Langsjoen) Kohët e Namazit
Bjärstöms Träsk, (Bjarstoms Trask) Kohët e Namazit
Jans Kohët e Namazit
Svartsmara Kohët e Namazit
Strömsgärdan, (Stroemsgaerdan) Kohët e Namazit
Rönnhem, (Roennhem) Kohët e Namazit
Bamböle, (Bamboele) Kohët e Namazit
Pålsböle, (Palsboele) Kohët e Namazit
Grins Kohët e Namazit
Bjärström, (Bjaerstroem) Kohët e Namazit
Östanåker, (OEstanaker) Kohët e Namazit
Vikhem Kohët e Namazit
Bjärstöms Träsk, (Bjarstoms Trask) Kohët e Namazit
Björkbacka, (Bjoerkbacka) Kohët e Namazit
Björsby, (Bjoersby) Kohët e Namazit
Godby Kohët e Namazit
Aland Islands Kohët e Namazit
Åland, (Aland) Kohët e Namazit
Aland Islands Kohët e Namazit
Åland, (Aland) Kohët e Namazit
Karrböle, (Karrboele) Kohët e Namazit
Finström, (Finstroem) Kohët e Namazit
Emkarby Kohët e Namazit
Färjsundet, (Farjsundet) Kohët e Namazit
Bamböle, (Bamboele) Kohët e Namazit
Buskböle, (Buskboele) Kohët e Namazit
Gölby, (Goelby) Kohët e Namazit
Kullaö, (Kullaoe) Kohët e Namazit
Ämnesviken, (Amnesviken) Kohët e Namazit
Söderskog, (Soderskog) Kohët e Namazit
Andersböle, (Andersboele) Kohët e Namazit
Östanåker, (OEstanaker) Kohët e Namazit
Gibbölsnäs, (Gibbolsnas) Kohët e Namazit
Tärnbolstad, (Taernbolstad) Kohët e Namazit
Rågetsböle, (Ragetsboele) Kohët e Namazit