Albeck Kohët e Namazit

AT / Carinthia / Albeck

Albeck Drejtimi i Kiblës

N E S W

Albeck Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 128.8°
Albeck, Carinthia Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 128.8° Drejtimi i Vërtetë: 131.8°. Deklinimi Magnetik: -3°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Albeck, Al'bek, a er bei ke, albk karyntya, Альбек, البک، کارینتیا, 阿尔贝克

Neualbeck Kohët e Namazit
Regenfeld Kohët e Namazit
Hart Kohët e Namazit
Kerschdorf Kohët e Namazit
Steuerberg Kohët e Namazit
Mitteregg Kohët e Namazit
Messaneggen Kohët e Namazit
Deutsch Griffen Kohët e Namazit
Sirnitz Kohët e Namazit
Grillenberg Kohët e Namazit
Eden Kohët e Namazit
Griffenbach Kohët e Namazit
Glabegg Kohët e Namazit
Sirnitzbach Kohët e Namazit
Frankenberg Kohët e Namazit
Egarn Kohët e Namazit
Straner Winklbach Kohët e Namazit
Sassl Kohët e Namazit
Wippa Kohët e Namazit
Fuchsgruben Kohët e Namazit
Obereggen Kohët e Namazit
Severgraben Kohët e Namazit
Wabl Kohët e Namazit
Untereggen Kohët e Namazit
Hahnberg Kohët e Namazit
Bach Kohët e Namazit
Mayerhof Kohët e Namazit
Thörl, (Thoerl) Kohët e Namazit
Wimitzbach Kohët e Namazit
Kalsberg Kohët e Namazit
Untereggen Kohët e Namazit
Wimitzbach Kohët e Namazit
Egarn Kohët e Namazit
Köttern, (Koettern) Kohët e Namazit
Albeck Obere Schattseite Kohët e Namazit
Wippa Kohët e Namazit
Frankenberg Kohët e Namazit
Severgraben Kohët e Namazit
Kalsberg Kohët e Namazit
Sankt Martin Kohët e Namazit
Sirnitzbach Kohët e Namazit
Wabl Kohët e Namazit
Obereggen Kohët e Namazit
Sirnitz Kohët e Namazit
Hahnberg Kohët e Namazit
Spitzwiesen Kohët e Namazit
Spitzwiesen Kohët e Namazit
Oberdörfl, (Oberdoerfl) Kohët e Namazit
Sankt Ruprecht Kohët e Namazit
Köttern, (Koettern) Kohët e Namazit
Oberdörfl, (Oberdoerfl) Kohët e Namazit
Sankt Ruprecht Kohët e Namazit
Benesirnitz Kohët e Namazit
Unterdörfl, (Unterdoerfl) Kohët e Namazit
Thörl, (Thoerl) Kohët e Namazit
Albeck Obere Schattseite Kohët e Namazit
Albeck Untere Schattseite Kohët e Namazit
Edern Kohët e Namazit
Neualbeck Kohët e Namazit
Sankt Martin Kohët e Namazit
Edern Kohët e Namazit
Unterdörfl, (Unterdoerfl) Kohët e Namazit
Albeck Untere Schattseite Kohët e Namazit
Lamm Kohët e Namazit
Grillenberg Kohët e Namazit
Messaneggen Kohët e Namazit
Hofern Kohët e Namazit
Unter Dörfl, (Unter Doerfl) Kohët e Namazit
Unter Dörfl, (Unter Doerfl) Kohët e Namazit
Mayerhof Kohët e Namazit
Fuchsgruben Kohët e Namazit
Straner Winklbach Kohët e Namazit
Griffenbach Kohët e Namazit
Mitteregg Kohët e Namazit
Deutsch Griffen Kohët e Namazit
Regenfeld Kohët e Namazit
Neualbeck Kohët e Namazit
Albeck Obere Schattseite Kohët e Namazit
Hart Kohët e Namazit
Kerschdorf Kohët e Namazit
Glabegg Kohët e Namazit
Holzern Kohët e Namazit
Sassl Kohët e Namazit
Kruckenalm Kohët e Namazit
Steuerberg Kohët e Namazit
Sirnitzbach Kohët e Namazit
Bach Kohët e Namazit
Eden Kohët e Namazit
Kruckenalm Kohët e Namazit
Sirnitz-Schattseite Kohët e Namazit
Kogl Kohët e Namazit