Deutsch Kaltenbrunn Kohët e Namazit

AT / Burgenland / Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch Kaltenbrunn Drejtimi i Kiblës

N E S W

Deutsch Kaltenbrunn Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 131.7°
Deutsch Kaltenbrunn, Burgenland Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 131.7° Drejtimi i Vërtetë: 135.1°. Deklinimi Magnetik: -3.4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Deutsch Kaltenbrunn

Rohr im Burgenland Kohët e Namazit
Deutsch Kaltenbrunn Kohët e Namazit
Fedenberg Kohët e Namazit
Kracherberg Kohët e Namazit
Vogelberg Kohët e Namazit
Mitterellau Kohët e Namazit
Neusiedl bei Güssing, (Neusiedl bei Guessing) Kohët e Namazit
Kleinfedenberg Kohët e Namazit
Oberellau Kohët e Namazit
Unterellau Kohët e Namazit
Kleinfedenberg Kohët e Namazit
Mitterellau Kohët e Namazit
Rohr im Burgenland Kohët e Namazit
Neusiedl bei Güssing, (Neusiedl bei Guessing) Kohët e Namazit
Saifenbach Kohët e Namazit
Oberellau Kohët e Namazit
Unterellau Kohët e Namazit
Bierbaum an der Saifen Kohët e Namazit
Neusiedl bei Güssing, (Neusiedl bei Guessing) Kohët e Namazit
Rohrbrunn Kohët e Namazit
Heutal Kohët e Namazit
Fedenberg Kohët e Namazit
Kracherberg Kohët e Namazit
Weichenberg Kohët e Namazit
Rohrbrunn Kohët e Namazit
Heutal Kohët e Namazit
Rohr im Burgenland Kohët e Namazit
Bierbaum an der Saifen Kohët e Namazit
Deutsch Kaltenbrunn Kohët e Namazit
Rohrbrunn Kohët e Namazit
Weichenberg Kohët e Namazit
Rohrbrunn Kohët e Namazit
Oberellau Kohët e Namazit
Unterellau Kohët e Namazit
Kleinfedenberg Kohët e Namazit
Saifenbach Kohët e Namazit
Bierbaum an der Saifen Kohët e Namazit
Oberellau Kohët e Namazit
Unterellau Kohët e Namazit
Saifenbach Kohët e Namazit
Weichenberg Kohët e Namazit
Weichenberg Kohët e Namazit
Kleinfedenberg Kohët e Namazit
Heutal Kohët e Namazit
Rohr im Burgenland Kohët e Namazit
Mitterellau Kohët e Namazit
Mitterellau Kohët e Namazit
Saifenbach Kohët e Namazit
Deutsch Kaltenbrunn Kohët e Namazit
Vogelberg Kohët e Namazit
Neusiedl bei Güssing, (Neusiedl bei Guessing) Kohët e Namazit
Fedenberg Kohët e Namazit
Kracherberg Kohët e Namazit
Rohr im Burgenland Kohët e Namazit
Bierbaum an der Saifen Kohët e Namazit
Mitterellau Kohët e Namazit
Vogelberg Kohët e Namazit
Neusiedl bei Güssing, (Neusiedl bei Guessing) Kohët e Namazit
Rohr im Burgenland Kohët e Namazit
Mitterellau Kohët e Namazit