Politischer Bezirk Jennersdorf Kohët e Namazit

AT / Burgenland / Politischer Bezirk Jennersdorf

Politischer Bezirk Jennersdorf Drejtimi i Kiblës

N E S W

Politischer Bezirk Jennersdorf Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 131.6°
Politischer Bezirk Jennersdorf, Burgenland Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 131.6° Drejtimi i Vërtetë: 135°. Deklinimi Magnetik: -3.4°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Politischer Bezirk Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Jennersdorf

Maria Bild Kohët e Namazit
Hochgebirg Kohët e Namazit
Kroboteck Kohët e Namazit
Patschberg Kohët e Namazit
Königsdorf, (Koenigsdorf) Kohët e Namazit
Kenndorf Kohët e Namazit
Grieselstein Kohët e Namazit
Henndorf im Burgenland Kohët e Namazit
Salterberg Kohët e Namazit
Salterberg Kohët e Namazit
Mühlgrabenbach, (Muhlgrabenbach) Kohët e Namazit
Jennersdorf Kohët e Namazit
Weichselbaum Kohët e Namazit
Hochgebirg Kohët e Namazit
Binder Berg Kohët e Namazit
Rosendorf Kohët e Namazit
Rosendorf Kohët e Namazit
Rittschein Kohët e Namazit
Gillersdorf Kohët e Namazit
Hartberg Kohët e Namazit
Kenndorf Kohët e Namazit
Henndorf im Burgenland Kohët e Namazit
Griesel Bach Kohët e Namazit
Grieselstein Kohët e Namazit
Hartberg Kohët e Namazit
Tafelberg Kohët e Namazit
Maria Bild Kohët e Namazit
Lauten Berg Kohët e Namazit
Binder Berg Kohët e Namazit
Kroboteck Kohët e Namazit
Gillersdorf Kohët e Namazit
Salterberg Kohët e Namazit
Binder Berg Kohët e Namazit
Patschberg Kohët e Namazit
Hartberg Kohët e Namazit
Rittschein Kohët e Namazit
Maria Bild Kohët e Namazit
Jennersdorf Kohët e Namazit
Lauten Berg Kohët e Namazit
Kroboteck Kohët e Namazit
Tafelberg Kohët e Namazit
Lauten Berg Kohët e Namazit
Rax Kohët e Namazit
Rittschein Kohët e Namazit
Hartberg Kohët e Namazit
Patschberg Kohët e Namazit
Gillersdorf Kohët e Namazit
Lauten Berg Kohët e Namazit
Griesel Bach Kohët e Namazit
Rosendorf Kohët e Namazit
Weichselbaum Kohët e Namazit
Jennersdorf Kohët e Namazit
Mühlgrabenbach, (Muhlgrabenbach) Kohët e Namazit
Maria Bild Kohët e Namazit
Henndorf im Burgenland Kohët e Namazit
Kenndorf Kohët e Namazit
Rax Kohët e Namazit
Griesel Bach Kohët e Namazit
Lauten Berg Kohët e Namazit
Hartberg Kohët e Namazit
Hochgebirg Kohët e Namazit
Königsdorf, (Koenigsdorf) Kohët e Namazit
Weichselbaum Kohët e Namazit
Rax Kohët e Namazit
Binder Berg Kohët e Namazit
Weichselbaum Kohët e Namazit
Kenndorf Kohët e Namazit
Neumarkt an der Raab Kohët e Namazit
Neumarkt an der Raab Kohët e Namazit
Königsdorf, (Koenigsdorf) Kohët e Namazit
Henndorf im Burgenland Kohët e Namazit
Kenndorf Kohët e Namazit
Rittschein Kohët e Namazit
Kroboteck Kohët e Namazit
Henndorf im Burgenland Kohët e Namazit
Königsdorf, (Koenigsdorf) Kohët e Namazit
Griesel Bach Kohët e Namazit
Rittschein Kohët e Namazit
Salterberg Kohët e Namazit
Neumarkt an der Raab Kohët e Namazit
Rax Kohët e Namazit
Gillersdorf Kohët e Namazit
Rosendorf Kohët e Namazit
Patschberg Kohët e Namazit
Salterberg Kohët e Namazit
Gillersdorf Kohët e Namazit
Lauten Berg Kohët e Namazit
Patschberg Kohët e Namazit
Tafelberg Kohët e Namazit
Rittschein Kohët e Namazit
Binder Berg Kohët e Namazit
Rosendorf Kohët e Namazit
Neumarkt an der Raab Kohët e Namazit
Grieselstein Kohët e Namazit
Jennersdorf Kohët e Namazit
Königsdorf, (Koenigsdorf) Kohët e Namazit
Hochgebirg Kohët e Namazit
Gillersdorf Kohët e Namazit
Rosendorf Kohët e Namazit
Kroboteck Kohët e Namazit