Tavushi Marz Kohët e Namazit

AM / Tavush / Tavushi Marz

Tavushi Marz Drejtimi i Kiblës

N E S W

Tavushi Marz Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 188.6°
Tavushi Marz, Tavush Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 188.6° Drejtimi i Vërtetë: 194.7°. Deklinimi Magnetik: -6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Tavushi Marz, Taush, Tavus, Tavush, Tavush Province, Tavushskaja oblast', Tavusi, Tavusi Marz, Tavusi marz, Tawusch, Тавушская область, Տավուշ, Տավուշի, Տավուշի Մարզ, Տավուշի մարզ

Shkhni Oloran Kohët e Namazit
Shkhni Lanj Kohët e Namazit
Tsrrvzi Dzor Kohët e Namazit
Kesk’ari Lanj, (Kesk'ari Lanj) Kohët e Namazit
Apini Tap’, (Apini Tap') Kohët e Namazit
Kerrablur Kohët e Namazit
Armi Chala Kohët e Namazit
Kerr Blur Kohët e Namazit
Hanesants’ Tap’, (Hanesants' Tap') Kohët e Namazit
P’ok’r T’umb, (P'ok'r T'umb) Kohët e Namazit
Srak’ar, (Srak'ar) Kohët e Namazit
Tsrrviz Kohët e Namazit
Mets T’umb, (Mets T'umb) Kohët e Namazit
Mets K’ari Dzor, (Mets K'ari Dzor) Kohët e Namazit
P’osi Tak, (P'osi Tak) Kohët e Namazit
Kaleri Glukh Kohët e Namazit
Saratap’, (Saratap') Kohët e Namazit
Aghalanji Glukh Kohët e Namazit
Sznut Kohët e Namazit
Ts’its’ver, (Ts'its'ver) Kohët e Namazit
Soyukhsu Kohët e Namazit
Shahapati Tak Kohët e Namazit
Daker Kohët e Namazit
Sarrnajur Kohët e Namazit
Korpi Kohët e Namazit
T’urteghi Tak, (T'urteghi Tak) Kohët e Namazit
T’rateghi, (T'rateghi) Kohët e Namazit
Masrut Kohët e Namazit
T’urteghi Glukh, (T'urteghi Glukh) Kohët e Namazit
Vank’i Dzor, (Vank'i Dzor) Kohët e Namazit
Mt’nadzor, (Mt'nadzor) Kohët e Namazit
Meghrut Kohët e Namazit
Chghaghbyur Kohët e Namazit
Meghats’, (Meghats') Kohët e Namazit
T’orghunants’ Mardaspan, (T'orghunants' Mardaspan) Kohët e Namazit
Lusahovit Kohët e Namazit
Minasi Bats’at, (Minasi Bats'at) Kohët e Namazit
Berdi Tsakut Kohët e Namazit
Gyughategh Kohët e Namazit
Tandzik Kohët e Namazit
Navi Taki Kohët e Namazit
Mijin Hogher Kohët e Namazit
Karmir Khach’i Bats’at, (Karmir Khach'i Bats'at) Kohët e Namazit
Hayrahand Kohët e Namazit
Navi Etev Kohët e Namazit
Aygu Glukh Kohët e Namazit
Tsruts’ Hogher, (Tsruts' Hogher) Kohët e Namazit
Mijnashen Kohët e Namazit
Dimats’i Hogh, (Dimats'i Hogh) Kohët e Namazit
Kaghnu Tak Kohët e Namazit
Mshahavi Kohët e Namazit
Verin Hogher Kohët e Namazit
Verin Chala Kohët e Namazit
Parnut Kohët e Namazit
Shamshik Kohët e Namazit
Khozmarag Kohët e Namazit
Mrts’oyan, (Mrts'oyan) Kohët e Namazit
Sevk’ari Chanaparhi Glukh, (Sevk'ari Chanaparhi Glukh) Kohët e Namazit
Tsaghikoyi Tap’, (Tsaghikoyi Tap') Kohët e Namazit
Kuraghbyuri Dzor Kohët e Namazit
Dovrak’ar, (Dovrak'ar) Kohët e Namazit
Tsatsuk Kohët e Namazit
Yep’remi, (Yep'remi) Kohët e Namazit
Aygu Tak Kohët e Namazit
Deghdzut Kohët e Namazit
Gorshahogh Kohët e Namazit
Minasi Bats’at, (Minasi Bats'at) Kohët e Namazit
Karchut Kohët e Namazit
Khasht’arrak, (Khasht'arrak) Kohët e Namazit
Terteri Kohët e Namazit
P’anos, (P'anos) Kohët e Namazit
Lusadzor Kohët e Namazit
T’ak’un Ark’uni, (T'ak'un Ark'uni) Kohët e Namazit
Khach’i Jur, (Khach'i Jur) Kohët e Namazit
Gok’ori, (Gok'ori) Kohët e Namazit
Tsllani Tap’, (Tsllani Tap') Kohët e Namazit
Zkrruti Tap’, (Zkrruti Tap') Kohët e Namazit
Dovra Kohët e Namazit
Khozmarag Kohët e Namazit
Nani Kohët e Namazit
Ajakon Kohët e Namazit
Zorategh Kohët e Namazit
Yeghnarrut Kohët e Namazit
Nerk’in Jur, (Nerk'in Jur) Kohët e Namazit
Kaleri Serr Kohët e Namazit
T’eghut, (T'eghut) Kohët e Namazit
Yeghegnots’, (Yeghegnots') Kohët e Namazit
Ajakon Kohët e Namazit
Galarun Kohët e Namazit
Aytsazhayrr Kohët e Namazit
T’ak’un Baker, (T'ak'un Baker) Kohët e Namazit
Arrvi Glukh Kohët e Namazit
Tsakk’ari Tak, (Tsakk'ari Tak) Kohët e Namazit
Tsakut Hogh Kohët e Namazit
Yeghegnut Kohët e Namazit
Lchi Tap’er, (Lchi Tap'er) Kohët e Namazit
Baboyi P’os, (Baboyi P'os) Kohët e Namazit
Yeghegnuti Kohët e Namazit
Deghdzut Kohët e Namazit
P’rrshku Chala, (P'rrshku Chala) Kohët e Namazit