Qarku i Fierit Kohët e Namazit

AL / Fier / Qarku i Fierit

Qarku i Fierit Drejtimi i Kiblës

N E S W

Qarku i Fierit Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 128.8°
Qarku i Fierit, Fier Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 128.8° Drejtimi i Vërtetë: 132.4°. Deklinimi Magnetik: -3.6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Qarku i Fierit, Fier, Qarku Fier

Fusha e Kallmit Kohët e Namazit
Fusha e Mbrostarit Kohët e Namazit
Lagjja e Re Kohët e Namazit
Kallmi i Madh Kohët e Namazit
Zaka Kohët e Namazit
Kallm-Buxhak Kohët e Namazit
Vërri, (Verri) Kohët e Namazit
Mehmet Kohët e Namazit
Kallmi i Vogël, (Kallmi i Vogel) Kohët e Namazit
Kallm Maliqaj Kohët e Namazit
Belinë, (Beline) Kohët e Namazit
Metalli Kohët e Namazit
Lumi i Gjanicës, (Lumi i Gjanices) Kohët e Namazit
Vajkan Kohët e Namazit
Mali Mbrostarit Kohët e Namazit
Metalli Kohët e Namazit
Mbrostar-Urë, (Mbrostar-Ure) Kohët e Namazit
Përroi Rërës Kuqe, (Perroi Reres Kuqe) Kohët e Namazit
Faqja e Ujit të Ftohtë, (Faqja e Ujit te Ftohte) Kohët e Namazit
Ujëmbledhësi Petovës, (Ujembledhesi Petoves) Kohët e Namazit
Çakajas, (Cakajas) Kohët e Namazit
Një Maj, (Nje Maj) Kohët e Namazit
Likaj Kohët e Namazit
Faqja e Bajrakut Kohët e Namazit
Ecër, (Ecer) Kohët e Namazit
Petovë, (Petove) Kohët e Namazit
Korovesh Kohët e Namazit
Një Maj, (Nje Maj) Kohët e Namazit
Kodra Bajrakut Kohët e Namazit
Kodër Bukur, (Koder Bukur) Kohët e Namazit
Gryka e Fierit Kohët e Namazit
Mbrostar-Urë, (Mbrostar-Ure) Kohët e Namazit
Kanajak Kohët e Namazit
Kodra Rerës, (Kodra Reres) Kohët e Namazit
Halilaj Kohët e Namazit
Bishti Kohët e Namazit
Mali Mbrostarit Kohët e Namazit
Faqja e Rërës, (Faqja e Reres) Kohët e Namazit
Gropa e Lajthisë, (Gropa e Lajthise) Kohët e Namazit
Gjojdash Kohët e Namazit
Lumi i Gjanicës, (Lumi i Gjanices) Kohët e Namazit
Mullaj Kohët e Namazit
Zaka Kohët e Namazit
Përroi Kularës, (Perroi Kulares) Kohët e Namazit
Faqja e Hijës, (Faqja e Hijes) Kohët e Namazit
Kodrat e Ardenicës, (Kodrat e Ardenices) Kohët e Namazit
Kallm-Buxhak Kohët e Namazit
Bregu i Madh Kohët e Namazit
Grem Kohët e Namazit
Kallmi i Madh Kohët e Namazit
Mertikaj Kohët e Namazit
Grecalli Kohët e Namazit
Rrapi i Gresallisë, (Rrapi i Gresallise) Kohët e Namazit
Kodra Këmbës së Fierit, (Kodra Kembes se Fierit) Kohët e Namazit
Jagodinë, (Jagodine) Kohët e Namazit