Parish of Saint Philip Kohët e Namazit

AG / Saint Philip / Parish of Saint Philip

Parish of Saint Philip Drejtimi i Kiblës

N E S W

Parish of Saint Philip Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 80.8°
Parish of Saint Philip, Saint Philip Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 80.8° Drejtimi i Vërtetë: 66.1°. Deklinimi Magnetik: 14.7°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Parish of Saint Philip, Saint Philip, Saint-Philip

Montpelier Kohët e Namazit
Saint Philips Kohët e Namazit
Betty’s Hope, (Betty's Hope) Kohët e Namazit
Gilberts Kohët e Namazit
Willoughby Kohët e Namazit
Newfield Kohët e Namazit
Colebrooks Kohët e Namazit
Freetown Kohët e Namazit
Piccadilly Kohët e Namazit
Elliots Kohët e Namazit
Goat Hill Kohët e Namazit
Archbolds Kohët e Namazit
William Point Kohët e Namazit
Lyons Kohët e Namazit
Christian Hill Kohët e Namazit
Ffryes Kohët e Namazit
Elmes Kohët e Namazit
Fort William Kohët e Namazit
Gaynors Kohët e Namazit
Morris Loobys Kohët e Namazit
Skerretts Kohët e Namazit
Bethesda Kohët e Namazit
Lynch Point Kohët e Namazit
The Garden Kohët e Namazit
Collins Kohët e Namazit
Lower Lyons Kohët e Namazit
Little Duers Kohët e Namazit
Willoughby Bay Kohët e Namazit
Bristol Ghaut Kohët e Namazit
Black Ghaut Kohët e Namazit
Glanvilles Kohët e Namazit
Long Lane Kohët e Namazit
Chalky Hill Kohët e Namazit
Potworks Dam Kohët e Namazit
Blakes Kohët e Namazit
Christian Point Kohët e Namazit
Lavingtons Kohët e Namazit
Horse Shoe Reef Kohët e Namazit
Red Hill Kohët e Namazit
Christian Cove Kohët e Namazit
Mannings Kohët e Namazit
Browns Kohët e Namazit
Ayres Creek Kohët e Namazit
Christian Cove Kohët e Namazit
Browns Bay Kohët e Namazit
Hughes Bay Kohët e Namazit
Christian Point Kohët e Namazit
Black Ghaut Kohët e Namazit
Horse Shoe Channel Kohët e Namazit
Hughes Point Kohët e Namazit
Pig Point Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
Crawl Point Kohët e Namazit
Blakes Kohët e Namazit
Savannah Kohët e Namazit
Grays Point Kohët e Namazit
Little Cove Kohët e Namazit
Long Lane Kohët e Namazit
Lavingtons Kohët e Namazit
Grays Kohët e Namazit
Skerrets Bay Kohët e Namazit
Liddy Bay Kohët e Namazit
Hudson Point Kohët e Namazit
Red Hill Kohët e Namazit
Collins Kohët e Namazit
Grants Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
Half Moon Bay Kohët e Namazit
Lower Lyons Kohët e Namazit
Crawl Bay Kohët e Namazit
Crawl Bay Kohët e Namazit
Crawl Point Kohët e Namazit
Comfort Hall Kohët e Namazit
Daniel Bay Kohët e Namazit
Chalky Hill Kohët e Namazit
Machin Bay Kohët e Namazit
Bristol Ghaut Kohët e Namazit
Mayers Kohët e Namazit
The Garden Kohët e Namazit
Bethesda Kohët e Namazit
Grants Kohët e Namazit
Soldier Point Kohët e Namazit
Muddy Bay Kohët e Namazit
Daniel Bay Kohët e Namazit
Comfort Hall Kohët e Namazit
Grassfield Cove Kohët e Namazit
Isaac Channel Kohët e Namazit
Mamora Bay Kohët e Namazit
Willoughby Bay Kohët e Namazit
Sign Kohët e Namazit
Exchange Bay Kohët e Namazit
Elmes Kohët e Namazit
Machin Bay Kohët e Namazit
Isaac Point Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
Little Duers Kohët e Namazit
Gaynors Kohët e Namazit
The Brook Kohët e Namazit
Potworks Dam Kohët e Namazit
Savannah Kohët e Namazit