Parish of Saint Peter Kohët e Namazit

AG / Saint Peter / Parish of Saint Peter

Parish of Saint Peter Drejtimi i Kiblës

N E S W

Parish of Saint Peter Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 80.8°
Parish of Saint Peter, Saint Peter Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 80.8° Drejtimi i Vërtetë: 66.1°. Deklinimi Magnetik: 14.6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Parish of Saint Peter, Saint Peter, Saint-Peter

Pares Kohët e Namazit
Betty’s Hope, (Betty's Hope) Kohët e Namazit
Gilberts Kohët e Namazit
Newfield Kohët e Namazit
Mercers Creek Kohët e Namazit
Pointed Hill Kohët e Namazit
Elliots Kohët e Namazit
Cinnamon Island Kohët e Namazit
Lyons Kohët e Namazit
Ffryes Kohët e Namazit
Lindsay Hill Kohët e Namazit
Elmes Kohët e Namazit
Bodkins Kohët e Namazit
Farley Bay Kohët e Namazit
The Diamond Kohët e Namazit
Gaynors Kohët e Namazit
Morris Loobys Kohët e Namazit
Blackmans Point Kohët e Namazit
The Garden Kohët e Namazit
Parham Hill Kohët e Namazit
Cochranes Kohët e Namazit
Crumps Point Kohët e Namazit
Collins Kohët e Namazit
Little Duers Kohët e Namazit
Parrys Hill Kohët e Namazit
Bristol Ghaut Kohët e Namazit
Nibbs Wharf Kohët e Namazit
Black Ghaut Kohët e Namazit
Parrys Kohët e Namazit
Vernons Kohët e Namazit
Glanvilles Kohët e Namazit
Seatons Kohët e Namazit
Mercers Creek Kohët e Namazit
Parham Kohët e Namazit
Long Lane Kohët e Namazit
Potworks Dam Kohët e Namazit
Blakes Kohët e Namazit
Seaton Bay Kohët e Namazit
Cedar Hill Kohët e Namazit
Mount Joy Kohët e Namazit
Big Duers Kohët e Namazit
Lavingtons Kohët e Namazit
Twenty Hill Kohët e Namazit
Coconut Hall Kohët e Namazit
Crabs Mill Kohët e Namazit
Sandersons Kohët e Namazit
Nibbs Point Kohët e Namazit
Laviscounts Island Kohët e Namazit
Ayres Creek Kohët e Namazit
The Narrows Kohët e Namazit
Crumps Wharf Kohët e Namazit
Guard Point Kohët e Namazit
Crabs Peninsula Kohët e Namazit
Vernon’s Island, (Vernon's Island) Kohët e Namazit
Guiana Bay Kohët e Namazit
Black Ghaut Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
Blakes Kohët e Namazit
Yeamans Kohët e Namazit
Grays Point Kohët e Namazit
Long Lane Kohët e Namazit
Lavingtons Kohët e Namazit
North Sound Kohët e Namazit
Grays Kohët e Namazit
Parham Harbour Kohët e Namazit
Liddy Bay Kohët e Namazit
Hawes Island Kohët e Namazit
Collins Kohët e Namazit
Grants Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
Hand Point Kohët e Namazit
Yeamans Kohët e Namazit
Old Fort Point Kohët e Namazit
Comfort Hall Kohët e Namazit
Barnes Point Kohët e Namazit
Belfast Bay Kohët e Namazit
Vernon’s Island, (Vernon's Island) Kohët e Namazit
Parham Harbour Kohët e Namazit
Bristol Ghaut Kohët e Namazit
Keeves Landing Kohët e Namazit
Guard Point Kohët e Namazit
Twenty Hill Kohët e Namazit
Mercers Creek Bay Kohët e Namazit
Mayers Kohët e Namazit
The Garden Kohët e Namazit
Grants Kohët e Namazit
Comfort Hall Kohët e Namazit
North Sound Kohët e Namazit
Crump Island Kohët e Namazit
Sign Kohët e Namazit
Cedar Hill Kohët e Namazit
Elmes Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
Little Duers Kohët e Namazit
Guiana Island Kohët e Namazit
Gaynors Kohët e Namazit
Potworks Dam Kohët e Namazit
Old Fort Point Kohët e Namazit
Crabs Peninsula Kohët e Namazit
Parham Kohët e Namazit