Parish of Saint Paul Kohët e Namazit

AG / Saint Paul / Parish of Saint Paul

Parish of Saint Paul Drejtimi i Kiblës

N E S W

Parish of Saint Paul Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 80.7°
Parish of Saint Paul, Saint Paul Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 80.7° Drejtimi i Vërtetë: 66.1°. Deklinimi Magnetik: 14.6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Parish of Saint Paul, Saint Paul, Saint-Paul

Guinea Bush Kohët e Namazit
Saint Philips Kohët e Namazit
Cobbs Cross Kohët e Namazit
Piccadilly Kohët e Namazit
Goat Hill Kohët e Namazit
William Point Kohët e Namazit
Lyons Kohët e Namazit
Christian Hill Kohët e Namazit
Ffryes Kohët e Namazit
Falmouth Kohët e Namazit
Pattersons Dwelling House Kohët e Namazit
Table Hill Gordon Kohët e Namazit
Bodkins Kohët e Namazit
Brooks Kohët e Namazit
The Diamond Kohët e Namazit
English Harbour Town Kohët e Namazit
Chapel Point Kohët e Namazit
Morris Loobys Kohët e Namazit
Falmouth Harbour Kohët e Namazit
Bethesda Kohët e Namazit
Green Hill Kohët e Namazit
The Garden Kohët e Namazit
Lower Lyons Kohët e Namazit
Musgrave Point Kohët e Namazit
Little Duers Kohët e Namazit
Willis Freemans Kohët e Namazit
Parrys Hill Kohët e Namazit
Willoughby Bay Kohët e Namazit
Cherry Hill Bay Kohët e Namazit
Ordnance Bay Kohët e Namazit
Parrys Kohët e Namazit
Pattersons Kohët e Namazit
Long Lane Kohët e Namazit
The Ordnance Land Kohët e Namazit
Gateward Point Kohët e Namazit
Bats Cave Kohët e Namazit
Dow Hill Kohët e Namazit
Chalky Hill Kohët e Namazit
Potworks Dam Kohët e Namazit
Blakes Kohët e Namazit
Tank Bay Kohët e Namazit
Mount William Kohët e Namazit
Big Duers Kohët e Namazit
Christian Point Kohët e Namazit
Lavingtons Kohët e Namazit
Saint Anne’s Point, (Saint Anne's Point) Kohët e Namazit
Red Hill Kohët e Namazit
Liberta Kohët e Namazit
Blake Island Kohët e Namazit
Christian Cove Kohët e Namazit
Cherry Hill Kohët e Namazit
Spring Hill Kohët e Namazit
Sandersons Kohët e Namazit
Cherry Hill Kohët e Namazit
English Harbour Kohët e Namazit
Christian Cove Kohët e Namazit
Saint Helena Kohët e Namazit
Man O’War Hill, (Man O'War Hill) Kohët e Namazit
Christian Point Kohët e Namazit
Horse Shoe Channel Kohët e Namazit
Deep Bay Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
Blacks Point Kohët e Namazit
Crawl Point Kohët e Namazit
Blakes Kohët e Namazit
Yeamans Kohët e Namazit
Savannah Kohët e Namazit
The Ridge Kohët e Namazit
Freemans Bay Kohët e Namazit
Long Lane Kohët e Namazit
Lavingtons Kohët e Namazit
Snapper Hole Kohët e Namazit
Red Hill Kohët e Namazit
Windward Bay Kohët e Namazit
Delaps Kohët e Namazit
English Harbour Kohët e Namazit
Sugar Loaf Hill Kohët e Namazit
Lower Lyons Kohët e Namazit
Crawl Bay Kohët e Namazit
Tyrells Kohët e Namazit
Crawl Bay Kohët e Namazit
Yeamans Kohët e Namazit
Crawl Point Kohët e Namazit
English Point Kohët e Namazit
Burkes Kohët e Namazit
Daniel Bay Kohët e Namazit
Proctors Point Kohët e Namazit
Gaulding Point Kohët e Namazit
Chalky Hill Kohët e Namazit
Machin Bay Kohët e Namazit
Snapper Point Kohët e Namazit
Turtle Bay Kohët e Namazit
Harman Point Kohët e Namazit
The Garden Kohët e Namazit
Bethesda Kohët e Namazit
Point Charlotte Kohët e Namazit
Freeman Point Kohët e Namazit
Daniel Bay Kohët e Namazit
Richmond Kohët e Namazit
Mamora Bay Kohët e Namazit