Parish of Saint John Kohët e Namazit

AG / Saint John / Parish of Saint John

Parish of Saint John Drejtimi i Kiblës

N E S W

Parish of Saint John Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 80.7°
Parish of Saint John, Saint John Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 80.7° Drejtimi i Vërtetë: 66.1°. Deklinimi Magnetik: 14.6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Parish of Saint John, Saint John, Saint John´S, Saint-John, St. John's, St. John´s

Christian Valley Kohët e Namazit
Grays Hill Kohët e Namazit
Cooks Kohët e Namazit
Nut Grove Kohët e Namazit
Cooks Hill Kohët e Namazit
Cashew Hill Kohët e Namazit
McNish Mountain Kohët e Namazit
Grays Farm Kohët e Namazit
Halls Kohët e Namazit
Golden Grove Kohët e Namazit
Smith Hill Kohët e Namazit
Rock Peak Kohët e Namazit
Jacks Hill Kohët e Namazit
Denfields Kohët e Namazit
Branns Hamlet Kohët e Namazit
Sampson Hill Kohët e Namazit
Kentish Kohët e Namazit
Tomlinson Kohët e Namazit
Green Bay Kohët e Namazit
Seaforths Kohët e Namazit
Mission Hill Kohët e Namazit
Union Kohët e Namazit
Brown Hill Kohët e Namazit
Hattons Kohët e Namazit
Ottos New Town Kohët e Namazit
The Flashes Kohët e Namazit
Hattons Hill Kohët e Namazit
Side Hill Kohët e Namazit
Ebenezer Kohët e Namazit
Green Hill Kohët e Namazit
Clare Hall Kohët e Namazit
Green Castle Kohët e Namazit
St Johns Kohët e Namazit
Belvedere Kohët e Namazit
Cooks Creek Kohët e Namazit
Green Bay Kohët e Namazit
Blubber Valley Kohët e Namazit
Side Hill Kohët e Namazit
Top Side Hill Kohët e Namazit
Creekside Kohët e Namazit
Dunnings Kohët e Namazit
Saint John’s, (Saint John's) Kohët e Namazit
Union Bay Kohët e Namazit
Week Point Kohët e Namazit
Bendals Kohët e Namazit
Side Hill Bay Kohët e Namazit
Belmont Kohët e Namazit
Potters Village Kohët e Namazit
Cedar Hall Kohët e Namazit
Monteros Hill Kohët e Namazit
Green Castle Hill Kohët e Namazit
Potters Buff Kohët e Namazit
Tottenham Park Kohët e Namazit
Point Kohët e Namazit
Emanuel Kohët e Namazit
Skerretts Kohët e Namazit
Saint Lukes Kohët e Namazit
Ballast Bay Kohët e Namazit
Green Castle Hill Kohët e Namazit
Rat Island Kohët e Namazit
Jennings Kohët e Namazit
Scotts Hill Kohët e Namazit
Bellevue Heights Kohët e Namazit
Ottos Hill Kohët e Namazit
New Division Kohët e Namazit
Rat Rocks Kohët e Namazit
Cedar Hall Kohët e Namazit
Bolands Kohët e Namazit
Jolly Hill Kohët e Namazit
Belmont Hill Kohët e Namazit
Saint John’s Harbour, (Saint John's Harbour) Kohët e Namazit
Saint Johnston Village Kohët e Namazit
Dunnings Kohët e Namazit
Scotts Hill Kohët e Namazit
Ballast Bluff Kohët e Namazit
Saint Johnston Village Kohët e Namazit
Gambles Terrace Kohët e Namazit
Ottos Hill Kohët e Namazit
Hansons Bay Kohët e Namazit
Creekside Kohët e Namazit
Belmont Hill Kohët e Namazit
Sutherlands Development Kohët e Namazit
Emanuel Kohët e Namazit
The Cove Kohët e Namazit
Woods Kohët e Namazit
Green Hill Kohët e Namazit
Sutherlands Development Kohët e Namazit
Sutherland Kohët e Namazit
Jennings Kohët e Namazit
Hermitage Kohët e Namazit
Gambles Kohët e Namazit
Yorks Kohët e Namazit
Potters Village Kohët e Namazit
Saint Lukes Kohët e Namazit
Mount Thomas Kohët e Namazit
Yepton Kohët e Namazit
James Bluff Kohët e Namazit
Herberts Kohët e Namazit
New Division Bay Kohët e Namazit
Villa Kohët e Namazit