Parish of Saint George Kohët e Namazit

AG / Saint George / Parish of Saint George

Parish of Saint George Drejtimi i Kiblës

N E S W

Parish of Saint George Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 80.7°
Parish of Saint George, Saint George Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 80.7° Drejtimi i Vërtetë: 66.1°. Deklinimi Magnetik: 14.6°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Parish of Saint George, Saint George, Saint-George

Fitches Creek Kohët e Namazit
Saint George’s Hill, (Saint George's Hill) Kohët e Namazit
Piggotts Hill Kohët e Namazit
Piggotts Kohët e Namazit
Osbourn Kohët e Namazit
Weirs Kohët e Namazit
Paynters Kohët e Namazit
Cedar Valley Mill Kohët e Namazit
Carlisle Kohët e Namazit
Fitches Creek Bay Kohët e Namazit
Gunthorpes Kohët e Namazit
Branns Hamlet Kohët e Namazit
Sampson Hill Kohët e Namazit
Cinnamon Island Kohët e Namazit
Kentish Kohët e Namazit
Tomlinson Kohët e Namazit
Lindsay Hill Kohët e Namazit
Cassada Gardens Kohët e Namazit
Powells Hill Kohët e Namazit
Ottos New Town Kohët e Namazit
Blackmans Point Kohët e Namazit
Parham Hill Kohët e Namazit
Clare Hall Kohët e Namazit
Winthorpes Foot Creek Kohët e Namazit
Mount Pleasant Kohët e Namazit
Saint John’s, (Saint John's) Kohët e Namazit
Vernons Kohët e Namazit
Barnes Hill Kohët e Namazit
Lightfoots Kohët e Namazit
Parham Kohët e Namazit
Belmont Kohët e Namazit
The Grove Kohët e Namazit
Cedar Hill Kohët e Namazit
Mount Joy Kohët e Namazit
Potters Village Kohët e Namazit
Twenty Hill Kohët e Namazit
Potters Buff Kohët e Namazit
Crabs Mill Kohët e Namazit
Skerretts Kohët e Namazit
Scotts Hill Kohët e Namazit
Bellevue Heights Kohët e Namazit
Ottos Hill Kohët e Namazit
Barnes Hill Kohët e Namazit
Vernon’s Island, (Vernon's Island) Kohët e Namazit
New Winthorpes Kohët e Namazit
Winthorpes Bay Kohët e Namazit
Belmont Hill Kohët e Namazit
Saint Johnston Village Kohët e Namazit
Scotts Hill Kohët e Namazit
Fellingo Shoal Kohët e Namazit
Barnacle Point Kohët e Namazit
Saint Johnston Village Kohët e Namazit
Gambles Terrace Kohët e Namazit
Ottos Hill Kohët e Namazit
North Sound Kohët e Namazit
Belmont Hill Kohët e Namazit
Sutherlands Development Kohët e Namazit
Parham Harbour Kohët e Namazit
High Point Kohët e Namazit
Woods Kohët e Namazit
Hand Point Kohët e Namazit
Sutherlands Development Kohët e Namazit
Old Fort Point Kohët e Namazit
Gambles Kohët e Namazit
Potters Village Kohët e Namazit
Vernon’s Island, (Vernon's Island) Kohët e Namazit
Parham Harbour Kohët e Namazit
Dutchman Bay Kohët e Namazit
Twenty Hill Kohët e Namazit
Herberts Kohët e Namazit
Skerretts Kohët e Namazit
North Sound Kohët e Namazit
Cedar Hill Kohët e Namazit
Herberts Kohët e Namazit
Gambles Kohët e Namazit
Sea View Farm Kohët e Namazit
Renfrew Kohët e Namazit
Potters Buff Kohët e Namazit
Clare Hall Kohët e Namazit
Old Fort Point Kohët e Namazit
Crabs Peninsula Kohët e Namazit
Parham Kohët e Namazit
Belmont Kohët e Namazit
Shoal Point Kohët e Namazit
Freemans Kohët e Namazit
Sherwood Kohët e Namazit
Crabs Peninsula Kohët e Namazit
Parham Hill Kohët e Namazit
Renfrew Kohët e Namazit
Maiden Island Kohët e Namazit
Vernons Kohët e Namazit
Bellevue Heights Kohët e Namazit
Kettle Bottom Shoals Kohët e Namazit
Shoal Bay Kohët e Namazit
Santa Maria Hill Kohët e Namazit
Ottos New Town Kohët e Namazit
Sherwood Kohët e Namazit
Branns Hamlet Kohët e Namazit
Woods Kohët e Namazit
Mount Joy Kohët e Namazit