Encamp Kohët e Namazit

AD / Encamp / Encamp

Encamp Drejtimi i Kiblës

N E S W

Encamp Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 111.4°
Encamp, Encamp Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 111.4° Drejtimi i Vërtetë: 111.4°. Deklinimi Magnetik: 0°.
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Encamp, Parroquia d'Encamp, Parròquia d'Encamp

Pleta dels Orris Kohët e Namazit
Prats dels Orris Kohët e Namazit
Clots de l’Aspra, (Clots de l'Aspra) Kohët e Namazit
Bony de l’Orri Vell, (Bony de l'Orri Vell) Kohët e Namazit
Fonts del Campeà, (Fonts del Campea) Kohët e Namazit
Obac dels Cortals Kohët e Namazit
Roca del Pisó, (Roca del Piso) Kohët e Namazit
Bosc del Campeà, (Bosc del Campea) Kohët e Namazit
Fangot Gran Kohët e Namazit
Prats de la Baronia Kohët e Namazit
Planell de la Baronia Kohët e Namazit
Les Pedrusques Kohët e Namazit
L’Abarsetar, (L'Abarsetar) Kohët e Namazit
Tarteres d’Entalàs, (Tarteres d'Entalas) Kohët e Namazit
Caire Forc Kohët e Namazit
Camí de la Collada d’Enradort, (Cami de la Collada d'Enradort) Kohët e Namazit
El Griu Kohët e Namazit
Prats de l’Obac, (Prats de l'Obac) Kohët e Namazit
Solana de la Baronia Kohët e Namazit
Riu del Pas Mal Kohët e Namazit
Canals d’Entalàs, (Canals d'Entalas) Kohët e Namazit
Serrat de la Garriga Kohët e Namazit
Pleta de Baix Kohët e Namazit
Solana d’Ensagents, (Solana d'Ensagents) Kohët e Namazit
Alt de l’Aspra, (Alt de l'Aspra) Kohët e Namazit
Riu de les Soronelles Kohët e Namazit
Serrat del Caire Forc Kohët e Namazit
Bony de les Deu Hores Kohët e Namazit
Riu del Caire Forc Kohët e Namazit
Bosc de Collart Kohët e Namazit
El Pas Mal Kohët e Namazit
Pla de Buscalls Kohët e Namazit
Bony dels Maians Kohët e Namazit
Bosc del Pas de la Clau Kohët e Namazit
Solana de la Pleta del Perro Kohët e Namazit
Riu de la Llosada Kohët e Namazit
Pleta de Més Amunt, (Pleta de Mes Amunt) Kohët e Namazit
Obaga de la Llosada Kohët e Namazit
Pas de la Clau Kohët e Namazit
Les Deveses Kohët e Namazit
Obac de Soldeu Kohët e Namazit
Bassa de l’Arena, (Bassa de l'Arena) Kohët e Namazit
Camí d’Easagents, (Cami d'Easagents) Kohët e Namazit
Obac del Tarter Kohët e Namazit
Els Maians Kohët e Namazit
Font de la Colilla Kohët e Namazit
Solana del Jordà, (Solana del Jorda) Kohët e Namazit
La Llosada Kohët e Namazit
La Pinatella Kohët e Namazit
Bosc de la Corruga Kohët e Namazit
Pleta d’Emportona, (Pleta d'Emportona) Kohët e Namazit
Canal Fonda Kohët e Namazit
Obaga d’Ensagents, (Obaga d'Ensagents) Kohët e Namazit
Feritxet Kohët e Namazit
Emprius de la Llosada Kohët e Namazit
Alt del Griu Kohët e Namazit
Bosc del Sigarró, (Bosc del Sigarro) Kohët e Namazit
La Colilla Kohët e Namazit
Rocs Negres Kohët e Namazit
Emportona Kohët e Namazit
Riu d’Ensagents, (Riu d'Ensagents) Kohët e Namazit
Riu de la Coma dels Llops Kohët e Namazit
Collada d’Entinyola, (Collada d'Entinyola) Kohët e Namazit
Estanys d’Ensagents, (Estanys d'Ensagents) Kohët e Namazit
Font del Coniol Kohët e Namazit
Canal de la Corruga Kohët e Namazit
Font del Feritxet Kohët e Namazit
Camí de Riba Escorjada, (Cami de Riba Escorjada) Kohët e Namazit
Planada dels Maians Kohët e Namazit
Tossal de la Llosada Kohët e Namazit
Basers de la Llosada Kohët e Namazit
Pla del Bosc Kohët e Namazit
Collades Baixes d’Emportona, (Collades Baixes d'Emportona) Kohët e Namazit
Pla del Géspit, (Pla del Gespit) Kohët e Namazit
Bony de les Carboneres Kohët e Namazit
Riu de la Bor Kohët e Namazit
Estany Moreno Kohët e Namazit
El Ponader Kohët e Namazit
Pleta de la Coma dels Llops Kohët e Namazit
Els Espiolets Kohët e Namazit
Roca de Carmenús, (Roca de Carmenus) Kohët e Namazit
Solana de la Coma dels Llops Kohët e Namazit
Planell de Andreuet Kohët e Namazit
Pic dels Maians Kohët e Namazit
Tosa de la Llosada Kohët e Namazit
Cap de Rep Kohët e Namazit
Font de Ferro del Planell Gran Kohët e Namazit
Planell de la Font Kohët e Namazit
Clots de Carmenús, (Clots de Carmenus) Kohët e Namazit
Roc de l’Estany Moreno, (Roc de l'Estany Moreno) Kohët e Namazit
Roc dels Pous Kohët e Namazit
Cap de la Solana del Forn Kohët e Namazit
Meligar d’Emportona, (Meligar d'Emportona) Kohët e Namazit
Collada de les Soronelles Kohët e Namazit
Serrat de Sant Jaume Kohët e Namazit
Costa dels Maians Kohët e Namazit
El Braibal Kohët e Namazit
El Confòs, (El Confos) Kohët e Namazit
Les Planes Kohët e Namazit
Canal de la Presa Kohët e Namazit